"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-01-31 Uppdaterad: 2024-02-01, 16:11

Ett nytt kapitel för folkhälsoforskning i Norrbotten

NYHET Ett nätverk av forskare i Norrbotten, FAMN, har under det senaste året blivit en ny och viktig plattform för forskare som delar intresset för folkhälsa och akademisk miljö.

Text: Vanessa Cicero/Yours

FAMN har sedan starten i mars 2023 knutit samman forskare från olika områden i det gemensamma intresset att lösa hälsoutmaningar och främja forskningssamarbete.

– Det var vår förra chef för Forskning och utveckling (FoU) som gav oss forskare uppdraget att samla och stötta forskare i region Norrbotten och på den vägen är det. Nätverkande är den absolut viktigaste delen för att nå resultat och bygga forskningssamarbeten, förklarar Maria Nordendahl.

Initiativtagare för nätverket är Frida Bergman, Maria Brännholm Syrjälä och Maria Nordendahl. FAMN, som står för just folkhälsa och akademisk miljö i Norrbotten, representerar en bredd av forskningsområden inom folkhälsa inklusive levnadsvanor och epidemiologisk forskning. I dagsläget ses ett 20-tal forskare två gånger per termin, fysiskt eller via länk. Doktorander, postdoktorer och docenter finns med i nätverket och är dels anknutna till regionen men även till Luleå tekniska universitet och Umeå universitet – en bredd som ses som en styrka i nätverket.

Syftet med nätverket FAMN

  • Knyta samman Norrbottensforskare från olika arbetsgivare och lärosäten.
  • Ge känsla av gemenskap – ingen ska behöva känna sig ensam!
  • Till den nyinflyttade – erbjuda ett forum att lära känna andra forskare.
  • För att stå starkare i internationell kontext.
  • Generositet – att dela med sig av sina erfarenheter.
  • Öppnar möjligheter till gemensamma projekt.
  • Roligare att göra forskning tillsammans!
  • Att ha ett forum där man har låg tröskel att diskutera forskningsåtgärder.
  • Hjälpa varandra att lyckas!

– Vi välkomnar alla forskare inom folkhälsa i Norrbotten, oavsett profession eller anknytning, som saknar en akademisk miljö och den typen av samtal. Vanligtvis är vi forskare väldigt utspridda och då är det bra med ett nätverk där vi kan dela erfarenheter, lösa gemensamma problem och bygga varaktiga samarbeten, säger Maria Brännholm Syrjälä.

Roligare tillsammans

Det primära syftet är att förstärka den akademiska miljön i Norrbotten men det handlar också om att knyta samman forskare från olika arbetsgivare och lärosäten samt skapa en känsla av gemenskap.

Maria Nordendahl, Frida Bergman och Maria Brännholm är alla knutna till Allmänmedicin, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå Universitet, och vill förstärka den allmänmedicinska forskningen då de menar att den än näst intill obefintlig i Norrbotten.

– Det är så roligt att träffas i det här nätverket, där alla är engagerade! Forskare brottas med likartade problem och frågeställningar oavsett ämne och all forskningsmetodik har en gemensam grund att stå på, där finns många frågor som man kan mötas i. På våra träffar är alla generösa och delar med sig av idéer i ett väldigt öppet klimat, fyller Frida Bergman i.

Forskning är en långsam process så nyttan ser man ofta först flera år senare.

För en hälsosammare framtid

Trion berättar att folkhälsan i Norrbotten har ett sämre hälsoläge än övriga län, specifikt vad gäller övervikt och hjärtinfarkter.

– Forskning är en långsam process så nyttan ser man ofta först flera år senare. Men det betyder inte att forskare inte behövs utan pusslet måste läggas och alla pusselbitar har betydelse, säger Maria Nordendahl.

– Vår uppgift som forskare är att ta fram bra underlag att leverera till beslutsfattarna i länet som bestämmer var resurser ska läggas. Då behöver vi ta reda på hur det ser ut, vad är det framtida scenariot för hälsan i Norrbotten? Det är något vi alla är bekymrade över. Det handlar bland annat om levnadsvanor som fysisk inaktivitet, användandet av olika nikotinprodukter och psykisk ohälsa som ökar. Övervikt hos barn ökar också, hela Sverige blir tyngre och detta är något som vi måste följa noga även i Norrbotten som är ett av länen med större ökning. Det finns också framtida utmaningar med stillasittande och fysiskt inaktiva ungdomar. Tillsammans tar vi ansvar för framtidens forskning i Norrbotten, säger Maria Brännholm Syrjälä.

Vill du vara med?

Mejla Maria Brännholm Syrjälä på maria.brannholm@umu.se eller Frida Bergman på frida.bergman@umu.se

Nästa möte äger rum den 20 mars kl. 14:00-15:30 i Regionhuset, Luleå, lokal E3.