"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Allmänmedicin

Bild: Illustratör Robin Karlsson

Vi bedriver konkurrenskraftig forskning och utbildar framtidens läkare. Vi samverkar med de norra regionerna och andra samarbetspartners för ökad kunskap. Vi arbetar engagerat för att utveckla vårt ämne tillsammans!

Nyheter

Tobias Eriksson, Annika Johansson
VIPVIZA 10 ÅR – Så ska visualisering av blodkärl och motiverande samtal förändra våra levnadsvanor

Påverkar deltagarnas nyvunna insikter om skicket på de egna blodkärlen deras levnadsvanor och kärlhälsa?

Gruppbild av nätverket FAMN; Folkhälsa och Akademisk Miljö i Norrbotten.
Ett nytt kapitel för folkhälsoforskning i Norrbotten

Ett nätverk av forskare i Norrbotten, FAMN, har under det senaste året blivit en ny och viktig plattform.

Leende kvinna i vinterkläder med golden retriever
Hundägare inte friskare än andra vid typ 2-diabetes

Hundägare har inte bättre värden än andra vid typ 2-diabetes, snarare sämre. Det visar ny stor studie.

Forskargrupper

Olov Rolandsson forskargrupp

Forskar på orsaker till diabetes, dess förekomst och uppkomsten av komplikationer till diabetes.

Patrik Wennbergs forskargrupp

Vi studerar levnadsvanor och deras betydelse för hälsa och sjukdom.

Tät.nu – eHälsa vid urininkontinens

Prevention, självbehandling och behandling inom vården vid urininkontinens.

Vår forskning fokuserar på befolkningens hälsa och enskilda sjukdomars diagnostik, behandling, uppföljning och konsekvenser och använder såväl kvantitativa som kvalitativa metoder och med inslag av genus/intersektionellt perspektiv. Vi utvecklar och utvärderar digital teknik såsom artificiell intelligens och digitala applikationer.

Aktuella forskningsprojekt

Triage via 1177 Direkt
Tid 1 januari 2024 till 31 december 2027
Typ av projekt Forskningsprojekt
Minskat stillasittande på arbetet med stöd av mHälsa (mobil hälsa)
Tid 1 januari 2018 till 30 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Fysisk aktivitet och stillasittande under arbetstid och fritid och effekter på vår hälsa
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt

Infrastrukturer och nätverk

SAFU - Samling för Allmänmedicinsk Forskning och Utbildning är en nationell samverkansgrupp med representanter från alla enheter på landets universitet där ämnet allmänmedicin ingår, Svensk förening för Allmänmedicin (SFAM) och Svenska Distriktsläkarföreningen (DLF). Läs mer på SAFU:s hemsida.

Vi är representerade i SFAM:s forskningsråd – en undergrupp till Svensk förening för allmänmedicin som verkar för att lyfta fram vetenskapen i allmänmedicin och verka för ökad allmänmedicinsk forskning. Läs mer på SFAM:s hemsida.

 

Utbildning inom allmänmedicin

Allmänmedicin ingår i flera kurser på läkarprogrammet och undervisning bedrivs på termin 5, 6, 8 och 11. Fokus ligger på patientcentrerat arbetssätt och kliniskt beslutsfattande genom teoretisk undervisning och verksamhetsintegrerat lärande (VIL). Vi har Kliniska undervisningsmottagningar och ansvarar för pilotprojektet Glesbygdsmedicinska spåret.

Undervisning inom Läkarprogrammet

Ämnet allmänmedicin (9,1 hp) ges på läkarprogrammet. Allmänmedicin i läkarprogrammets kurser. 1,5 hp motsvarar en veckas studier.

Läs mer om Lärarprogrammet

Kliniska undervisningsmottagningar och Glesbygdsmedicinska spåret

Allmänmedicin ansvarar för utveckling av kliniska undervisnings-mottagningar med målet att förbättra klinisk handledning och verksamhetsintegrerat lärande. Undervisningsmottagningar finns idag vid Backens hälsocentral, Anderstorps hälsocentral samt Storumans sjukstuga. 

Glesbygdsmedicinska spåret är ett pilotprojekt som syftar till att flytta delar av klinisk färdighetsträning från sjukhus till sjukstuga inom ämnena klinisk propedeutik, medicin, kirurgi, psykiatri, gynekologi och pediatrik.

NYHETER
- Undervisningsmottagning anpassad för studenter - LÄS HÄR
- Läkarprogrammet testar nytt spår i glesbygd - LÄS HÄR

Nationella forskarskolan i allmänmedicin

Nationella forskarskolan i allmänmedicin ger doktorander i allmänmedicin möjligheter och erfarenheter utöver det man får via ordinarie doktorandutbildning. Forskarskolan vill stimulera till kreativa och hållbara miljöer för forskning i primärvård och uppmuntra multidisciplinär forskning. Alla svenska universitet står bakom forskarskolan.

Mer information hittar du på deras hemsida

Utbildning på forskarnivå

Inom ämnesområdet allmänmedicin bedrivs forskarutbildning i folkhälsovetenskap och i ämnet allmänmedicin för doktorander antagna till forskarutbildningen vid Umeå universitet.
Ett krav för att kunna söka kursen är att du är doktorand vid medicinska fakulteten på Umeå universitet.

För frågor om forskarutbildning i folkhälsovetenskap och allmänmedicin: kontakta vår forskarutbildningsgrupp på fou.folkhalsa@umu.se

Grundläggande forskningsmetodik för kliniska doktorander

Länk till kurskatalog för höstterminen 2023
(kursen återfinns på sidan 8)

 

Publikationer

Publikationer

Publikationer inom ämnesområdet Allmänmedicin.

Avhandlingar

Avhandlingar inom ämnesområdet Allmänmedicin.

Folkhälsa och klinisk medicin i Umeå rapporterar

Här hittar du institutionens rapportserie.

Senast uppdaterad: 2024-01-17