"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-12-15

Umeå har högt antal antagna till vårterminen

NYHET Umeå universitet håller sina positioner jämfört med andra lärosäten och ligger högt såväl vad gäller söktryck som antagna till vårterminen 2021. Sjuksköterskeprogrammet och socionomprogrammet är populärast.

Text: Johanna Fredriksson

Antalet sökande till högskola vårterminen 2021 var rekordstort, såväl nationellt som för Umeå universitet, som hade den tredje största ökningen av sökande till programutbildning bland alla universitet i hela i landet och hamnar på elfte plats av alla lärosäten.

– Det är väldigt glädjande att intresset att utbilda sig vid Umeå universitet är så stort, säger Heidi Hansson, vicerektor vid Umeå universitet. 

Ökat med 10 procent

Den 10 december kom beskedet om vilka av de sökande som vid första omgången antagits till utbildning med start vårterminen 2021. Nationellt har antalet antagna ökat med 10 procent jämfört med i fjol.

Regeringens satsning på fler utbildningsplatser har gjort det möjligt att ta in fler sökande, men trots det är konkurrensen om plats vid en utbildning den högsta sedan 2016. 

– Att intresset för högskoleutbildning ökar beror sannolikt till stor del på corona­pandemin och en vikande arbetsmarknad, säger Maria Linna Angestav, vikarie­rande generaldirektör för Universitets- och högskolerådet (UHR), i ett pressmeddelande. 

Bland dem som bidragit till det ökade trycket ser man såväl 20-åringar och yngre som gruppen 30–45 år och dem som är något äldre och vill läsa kortare kurser. 

Fjärde störst i landet

För sökande till Umeå universitet har 24879 personer nu fått besked om att de antagits till kurser och program för vårterminen 2021.

Jämfört med i fjol har 3,6 procent fler antagits till programutbildningar vid Umeå universitet, att jämföra med rikets ökning med 1,7 procent. 

Umeå universitet är det fjärde största lärosätet i landet sett till antalet antagna till programutbildning i första antagningsomgången.

Hög utbildningskvalitet och Umeås goda rykte som studentstad har också positiva effekter

Sjuksköterskeprogrammet är det mest populära programmet i riket. Det gäller även Umeå, där socionomprogrammet ligger tvåa.
– Satsningen på flexibla utbildningsformer och ett ökat utbud av distansutbildningar har haft betydelse för söktrycket, säger Heidi Hansson.
– Hög utbildningskvalitet och Umeås goda rykte som studentstad har också positiva effekter, trots de utmaningar som pandemin har inneburit.

De som erbjudits plats på högskoleutbildning och vill ha den måste tacka ja senast den 16 december. Den 21 december går det andra antagningsbeskedet ut och reserverna får veta om de kommer in på sökta utbildningar våren 2021.

Läs mer om antagningarna på Universitets- och högskolerådets, UHR:s hemsida.