"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-05-16 Uppdaterad: 2024-05-17, 12:22

Förbisedda kustområden binder koldioxid

NYHET Kustekosystemens förmåga att fånga in och lagra koldioxid har underskattats. Frågan handlar inte bara om sjögräsängar och mangroveskogar, som redan har uppmärksammats, utan om en lång rad olika ekosystem vars kollagrande funktion har förbisetts. Men för att dessa områden ska kunna bekämpa klimatförändringarna måste de skyddas.

Kustnära ekosystem har visat sig vara oerhört viktiga för att bekämpa stigande koldioxidhalter i atmosfären. Detta tack vare deras förmåga att fånga in och lagra koldioxid, så kallat blått kol.

Historiskt sett har forskningen om blått kol nästan uteslutande fokuserat på sjögräsängar, mangroveskogar och våtmarker påverkade av tidvatten, medan andra ekosystem har förbisetts. Betydelsen av dessa andra ekosystem för att mildra klimatförändringarna har underskattats, och den totala mängden kol som binds i haven har därför kraftigt underskattats.

I ny forskning ledd av forskare från Umeå marina forskningscentrum och Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet, och i samarbete med forskare vid Deakin University i Australien, NatureScot och Marine Scotland Science i Storbritannien, har över 250 vetenskapliga publikationer analyserats för att utvärdera vilka andra kustekosystem som kan vara viktiga för lagring av blått kol. Studierna omfattar såväl polarområden som tempererade och tropiska hav och har nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Global Change Biology. Resultaten visar tydligt att lera/tidvattensbottnar, shelfsediment (särskilt fjordar), vissa delar av korallrev (lagunerna) och korallinska algbäddar i själva verket är betydande lager av blått kol.

– Vår tidigare begränsade syn på blått kol har kraftigt underskattat kustområdenas betydelse som naturbaserade lösningar på klimatförändringarna, säger professor Nicholas Kamenos, föreståndare för Umeå marina forskningscentrum vid Umeå universitet.

Men kusthaven är ofta hårt exploaterade, och riskerar därmed att förlora sin förmåga att fånga in och lagra kol. I studien föreslås därför en strategi för förvaltning av marina ekosystem som förbättrar dessa ekosystems förmåga att begränsa klimatförändringarna.

– Ett viktigt budskap i vår studie är att vi måste säkerställa ett långsiktigt skydd av dessa områden över hela världen för att maximera den positiva roll de har för att mildra effekterna av klimatförändringarna, säger Heidi Burdett, docent vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet.

 

Vetenskaplig artikel:

James, Kelly; Macreadie, Peter I.; Burdett, Heidi L.; et al. It's time to broaden what we consider a 'blue carbon ecosystem'. Global Change Biology, John Wiley & Sons 2024, Vol. 30, (5)

 

 

För mer information kontakta gärna:

Heidi Burdett
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 55