"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Heidi Burdett

Förståelse för fotosyntesens grundläggande mekanismer i den marina kustmiljön och dess tillämpning för att uppnå ett hållbart bevarande.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Plats
KBC-huset, Linnaeus väg 6, Umeå Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som universitetslektor till Umeå marina forskningscentrum (UMF)
Plats
-, Norrbyn 557, 905 71 HÖRNEFORS Umeå Marina Forskningscentrum, Norrbyn 557, 905 71 Hörnefors

Forskningsnyckelord: fotosyntes, mesofobisk, hållbarhet, ekosystemfunktion, klimatförändringar, naturbaserade lösningar, korallalger, sjögräs, mangrove, koraller.

Vår forskning syftar till att förstå de grundläggande processer som ligger till grund för fotosyntesen i den marina kustmiljön, och hur vi kan använda denna kunskap för att ta itu med hållbarhetsutmaningar i kustnära områden, t.ex. återställande av livsmiljöer, kolförvaring och förlust av biologisk mångfald. Vår forskning faller därför in i två huvudteman:

1. Fotosyntetisk acklimatisering och anpassning i ekosystemtekniker i kustnära ekosystem (alger, mangrove, koraller) som svar på naturlig variabilitet och mänskligt orsakade miljöförändringar ur ett fysiskt och biokemiskt perspektiv. Vi har ett särskilt fokus på extrema ljusmiljöer, t.ex. de som finns i det djupa mesofobiska området och i Östersjön.

2. Tillämpning av denna grundläggande förståelse för att identifiera de socio-miljöfaktorer som främjar långsiktig hållbarhet för bevarande och restaurering av livsmiljöer.

För att uppnå detta tar vi en tvärvetenskaplig ansats som kombinerar fältobservationer, laboratorieförsök och beräkningsmodellering, med stöd av den utmärkta forskningsinfrastruktur som finns tillgänglig inom Institutionen för ekologi och miljövetenskap och Umeå Marine Sciences Centre vid Umeå universitet. Vi har också ett starkt samarbete mellan olika akademiska discipliner; våra nuvarande samarbeten sträcker sig från teoretisk matematik och AI till social hållbarhet och klimatstyrning. För att maximera den "verkliga" effekten av vår forskning arbetar vi också mycket med beslutsfattare, bevarandeorganisationer och lokalsamhällen, med särskilt fokus på marginaliserade och underprivilegierade grupper.

Mer information finns på vår forskningswebbplats: heidiburdett.wordpress.com

Frontiers in Earth Science, Frontiers Media S.A. 2023, Vol. 11
Smelror, Morten; Garcia, Maria Da Glória; Alahuhta, Janne; et al.
Science of the Total Environment, Elsevier 2023, Vol. 892
Tuya, Fernando; Schubert, Nadine; Aguirre, Julio; et al.
Proceedings of the Royal Society of London. Biological Sciences, Royal Society 2023, Vol. 290, (2008)
Voerman, Sofie E.; Marsh, Beauregard C.; Bahia, Ricardo G.; et al.
BMC Biology, BioMed Central (BMC) 2022, Vol. 20, (1)
Voerman, Sofie E.; Ruseckas, Arvydas; Turnbull, Graham A.; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem