"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-05-27

Forskar om hur individer med psykisk ohälsa ska få större inflytande

NYHET Nytt forskningsprogram ska under sex år utveckla hållbara praktiker för brukarinflytande inom verksamhetsområdet psykisk hälsa.

Text: Elin Andersson

Forskningsrådet för arbetsliv och hälsa, Forte, beviljade nyligen programmet ”UserInvolve: Utvecklande av hållbara praktiker för brukarinflytande inom verksamhetsområdet psykisk hälsa” 23 900 000 kr. Programmet ska pågå under sex år. Huvudsökande Urban Markström, professor i socialt arbete vid Umeå universitet, berättar att man kommer att studera patient- och brukarinflytande inom området psykisk hälsa.

– Vi kommer både titta på erfarenheter av inflytande på individ-, verksamhets- och systemnivå, men också särskilt studera specifika metoder som har utvecklats för att stärka inflytandet. Brukarinflytande handlar om att som individ ha möjlighet att påverka de beslut som rör sina egna insatser. I det här programmet vill vi undersöka och utveckla hållbara praktiker för brukarinflytande. Vi är nyfikna på vad för typ av aktiviteter som brukarrörelser själva utvecklar och vad som kännetecknar brukarinflytande utifrån ett gräsrotsperspektiv. Vi vill också följa upp metoder för brukarinflytande och se hur de uppfattas av individen såväl som av verksamheterna. Genom samproduktion vill vi slutligen tillsammans med brukarrörelsen och verksamheterna, framför allt kommunerna, se till att en hållbar implementering och stöd för en långsiktig praktik kan utvecklas.

Programmet kommer att bestå av tre moduler, med totalt sju underliggande projekt:

Modul 1: Autonoma aktiviteter som en grund för brukarinflytande

Här kommer forskarna att studera aktiviteter inom brukarrörelsen som är fristående från vård- och stödsystem.

Modul 2: Konkreta strategier för hållbar integrering av brukarinflytande

Här kommer man utforska fyra konkreta strategier för hållbar integrering av brukarinflytande: delat beslutsfattande, peer support, brukarrevision och brukarråd.

Modul 3: Stärkande av kapacitet, varaktighet och forskningens effekter genom samproduktion

Här kommer forskarna ta ett övergripande tag om den kunskap som genereras i programmet. Man hoppas kunna utveckla forskningens teori och metod i relation till brukarinflytande. En återkommande konferens kommer att stärka överföring av den kunskap som genereras i programmet till praktisk tillämpning.

Förutom Urban Markström ingår Hilda Näslund (Umeå universitet), Elisabeth Argentzell (Lunds universitet), Ulrika Bejerholm (Lunds universitet/Region Skåne), Katarina Grim (Karlstad universitet), David Rosenberg (Umeå universitet), Ulla-Karin Schön (Stockholms universitet) och Petra Svedberg (Halmstad högskola) i programmet.

Forskarna kommer också arbeta nära Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH, som är en paraplyorganisation för patient-, brukar- och anhörigorganisationer verksamma inom det psykiatriska området, och Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser, ett nationellt forskarnätverk organiserat från Lunds universitet.

Läs mer om forskningen på programhemsidan!

Kontaktinformation

Hilda Näslund
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 52 72