"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

UserInvolve : Utvecklande av hållbara praktiker för brukarinflytande inom verksamhetsområdet psykisk hälsa

Forskningsprojekt Brukarinflytande handlar om att som individ med särskilda behov av stöd ha möjlighet att påverka de beslut som rör ens egna insatser. Ett sex år långt forskningsprogram ska utveckla hållbara praktiker för brukarinflytande inom verksamhetsområdet psykisk hälsa. Man kommer att titta på erfarenheter av inflytande på individ-, verksamhets- och systemnivå, men också studera särskilt specifika metoder som har utvecklats för att stärka inflytandet.

Brukarinflytande är centralt för att utveckla en återhämtningsorienterad praktik inom verksamhetsområdet psykisk hälsa och psykisk funktionsnedsättning, som integrerar kvaliteter som är viktiga för slutanvändaren. Brukarinflytande är även avgörande för hållbara och demokratiska vård- och stödsystem. Ett antal strategier för brukarinflytande har idag utvecklats inom området, men ofta saknas långsiktig implementering. Detta program syftar till att undersöka och utveckla hållbara praktiker för brukarinflytande inom verksamhetsområdet psykisk hälsa, med fokus på kommunernas verksamheter.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-07-01 2027-06-30

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för socialt arbete

Forskningsområde

Socialt arbete

Externa finansiärer

Forte

Projektbeskrivning

Brukarinflytande är centralt för att utveckla en återhämtningsorienterad praktik inom verksamhetsområdet psykisk hälsa och psykisk funktionsnedsättning, som integrerar kvaliteter som är viktiga för slutanvändaren. Brukarinflytande är även avgörande för hållbara och demokratiska vård- och stödsystem. Ett antal strategier för brukarinflytande har idag utvecklats inom området, men ofta saknas långsiktig implementering. Detta program syftar till att undersöka och utveckla hållbara praktiker för brukarinflytande inom verksamhetsområdet psykisk hälsa, med fokus på kommunernas verksamheter.

Programmet består av tre moduler, med totalt sju underliggande projekt:

Modul I: Autonoma aktiviteter som en grund för brukarinflytande

Modul I utforskar aktiviteter inom brukarrörelsen som är fristående från vård- och stödsystem. Genom sådan autonom mobilisering kan brukare bygga kompetenser och beredskap för inflytandeaktiviteter, genom att formulera politiska positioner och utveckla en kollektiv kunskapsbas.

Modul II: Konkreta strategier för hållbar integrering av brukarinflytande

Modul II utgör programmets kärna. Projekten utforskar fyra konkreta strategier för hållbar integrering av brukarinflytande: delat beslutsfattande, peer support, brukarrevision och brukarråd. Projekten behandlar vidare brukarinflytande på olika nivåer: från en individnivå, till en organisatorisk nivå och en systemnivå.

Modul III: Stärkande av kapacitet, varaktighet och forskningens effekter genom samproduktion

Modul III tar ett övergripande tag om den kunskap som genereras i programmet för att utveckla teori och metod i relation till brukarinflytande i forskning och inom verksamhetsområdet. Inom ramen för denna modul byggs strukturer för programmets samproduktion, som involverar brukarorganisationer och representanter främst från berörda kommunala verksamheter. En återkommande konferens syftar vidare till att stärka överföring av den kunskap som genereras i programmet till praktisk tillämpning.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2021-05-28