"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

UserInvolve : Utvecklande av hållbara praktiker för brukarinflytande inom verksamhetsområdet psykisk hälsa

Forskningsprojekt UserInvolve är ett samarbete mellan svenska lärosäten, den organiserade brukarrörelsen och välfärdsaktörer på området psykisk hälsa.

Vårt syfte är att studera metoder och strategier som redan finns för att öka inflytandet på individ-, verksamhets- och systemnivå. Vi vill också bidra till att strategierna utvecklas och att kunskaperna om dem sprids.Forskningen bedrivs i så kallad samproduktion vilket innebär att brukare och välfärdsaktörer bidrar aktivt med sin expertkunskap genom hela forskningsprocessen.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-07-01 2027-06-30

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för socialt arbete

Forskningsområde

Socialt arbete

Externa finansiärer

Forte

Projektbeskrivning

UserInvolve består av

  • En tvärvetenskaplig forskargrupp med medlemmar från Umeå-, Karlstad-, Lunds- och Stockholms universitet samt Halmstad Högskola.
  • Två samordnare från brukarorganisationen Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH).
  • En nationell strategigrupp med representanter från: NSPH, Funktionsrätt, Verdandi, Stockholms stad, Region Skåne, Sveriges kommuner och regioner (SKR), Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten.
  • En internationell referensgrupp med forskare.
  • Referensgrupper finns också kopplade till de olika delprojekten i forskningsprogrammet.

Centrala frågeställningar

Hur artikuleras erfarenhetsbaserad kunskap? Hur legitimeras den inom det socialpsykiatriska och psykiatriska verksamhetsfältet?
Vilka barriärer och framgångsfaktorer kan identifieras i implementeringen av metoder och strategier för brukarinflytande inom området psykisk hälsa?
Vilka strategier finns för samproduktion mellan forskare, brukare och välfärdsaktörer inom det socialpsykiatriska och psykiatriska verksamhetsfältet? Hur kan de utvecklas för att öka delaktighet och bättre ta till vara de olika kunskapsperspektiven?

Moduler med delprojekt 

UserInvolve består av tre moduler, med totalt sju underliggande delprojekt:

MODUL I
Modul I innehåller ett delprojekt (projekt 1) och det utforskar aktiviteter inom brukarrörelsen som är fristående från vård- och stödsystem.

MODUL II
Modul II utgör programmets kärna. Projekten inom denna modul utforskar fyra konkreta strategier för brukarinflytande som används inom etablerade välfärdsorganisationer:

Projekt 2) Delat beslutsfattande vid samordnad individuell plan (SIP)

Projekt 3) Peer support

Projekt 4) Brukarrevision

Projekt 5) Modul II innehåller också ett projekt som studerar brukarinflytande på systemnivå. Här studeras bl.a. metoden brukarråd.

MODUL III
Modul III tar ett övergripande tag om de kunskaper som genereras i UserInvolve om forskning genom samproduktion.

Projekt 6) Utvecklar teorier om forskning genom samproduktion med brukarorganisationer och representanter från kommunala och regionala aktörer.

Projekt 7) Utvecklar metoder om forskning genom samproduktion med brukarorganisationer och representanter från kommunala och regionala aktörer.

Forum och konferenser

Forum UserInvolve är vårt återkommande öppna digitala. Det har etablerats som en nationell mötesplats som kan stärka överföring av den kunskap som genereras i programmet till praktisk tillämpning. Kunskapsöverföringen sker under forumen också från den andra hållet, från brukare och praktiken till forskarsamhället. Om du vill delta, mejla userinvolve@umu.se

UserInvolve ska även arrangera konferenser för att kunna fördjupa kunskapsöverföringen än mer mellan alla parter: brukare, välfärdsaktörer och forskare.

 

Denna sida är Umeå universitets formella forskningsprojektsida, för att läsa reportage och intervjuer om projektet, besök vår hemsida eller vår Facebooksida

Vill du ha nyhetsbrev och inbjudningar till våra evenemang? Mejla till userinvolve@umu.se

Externa finansiärer

Aktuellt

Just nu har vi inga inplanerade aktiviteter. Vill du se kommande aktiviteter för hela universitetet? Gå till vår kalender.

Vill du ha nyhetsbrev och inbjudningar till våra evenemang?

Mejla till: userinvolve@umu.se 

Senast uppdaterad: 2023-06-13