"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-06-03

Forskare vid TUV har tilldelas pris för årets bästa artikel 2018

NYHET Artikeln Gendered distribution of ‘knowledge required for empowerment’ in Swedish vocational education curricula? har tilldelats priset “Paper of the year award 2018” från tidskriften Journal of Vocational Education and Training.

Av de artiklar som publicerades i tidskriften under 2018 har artikeln valts ut som den bästa. Priset är en mindre prissumma och att artikeln görs tillgänglig open access under 2019.

I artikeln analyseras yrkesprogrammens styrdokument och hur innehållet förhåller sig kritiskt till eller eventuellt reproducerar könsmönster.

Huvudförfattare är Kristina Ledman och medförfattare är Mattias Nylund (GU) och Per-Åke Rosvall. Artikeln är baserad på data från projektet ”Kritiskt tänkande i yrkesämnesundervisning? Medborgarskapande i yrkesprogrammens styrdokument och klassrumspraktik”.

Länk till artikeln:

Länk till projektet: