"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-05-05

Forskning om skolans styrning, ledarskap och organisering

NYHET Tre institutioner har gått samman och anordnar ett seminarium 4 juni om pågående forskning inom utbildningsledarskap vid Umeå universitet. Intresserade är välkomna att delta via Zoom.

Forskare från Pedagogiska institutionen, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap och Centrum för skolledarutveckling presenterar aktuell forskning under två timmar.

Program

  • Välkomna och introduktion

  • Rektorers arbetsmiljö (Ulf Leo), att studera skolledares roller och relationer (Lars Norqvist och Frida Grimm) samt att arbeta med lika villkor i teori och praktik (Björn Ahlström). Exempel från Centrum för skolledarutveckling.

  • Forskningsprojekt om skolans marknadisering och styrning (Linda Rönnberg m. fl.), policyarbete med fokus på digitalisering (Ulrika Gustafsson) samt arbete mot kränkningar (Joakim Lindgren). Exempel från TUV.

  • Samverkansprojektet adekvat digital kompetens för skolledare (Josef Siljebo) och en trendspaning av senaste forskningen om ledarskap i skolan (LOA-gruppens gemensamma forskning, Ulrika Haake m.fl.). Exempel från Pedagogik.

  • Summering och tankar om fortsatt utbyte.

Välkommen att delta

Läs mer här: https://www.umu.se/kalender/forskning-om-skolans-styrning-ledarskap-och-organisering-pa-umu_10424758/

Kontakt