"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-06-14

Fortsättning för forskarskola kring åldrande och hälsa

NYHET Det är nu klart att tolv lärosäten i landet går ihop för att finansiera den nationella, tvärvetenskapliga forskarskolan om åldrande och hälsa, SWEAH. Från Umeå universitet deltar i dagsläget 5 doktorander i forskarskolan.

Text: Lena Åminne

Forskarskolan har sedan starten 2014 anslutit 90 doktorander, varav drygt hälften har disputerat. SWEAH finansieras mellan 2014-2021 av Vetenskapsrådet, men från och med 2022 går de tolv lärosätena samman om finansieringen. Det innebär att med den nya modellen har forskarskolan finansiering fram till 2026.

- Vi får möjlighet att vara en del av ett fantastiskt nätverk för doktorander och post-doktorer. De får i forskarskolan ta del av kurser, utbyta erfarenheter och diskutera sina forskningsprojekt inom sitt eget men också inom vitt skilda ämnesområden, säger Erik Rosendahl, professor i fysioterapi vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, som tillsammans med Marlene Sandlund är Umeå universitets partnerrepresentanter för forskare.

Det friska åldrandet

Med en allt större del av befolkningen som är äldre, har åldrande och hälsa blivit ett prioriterat forskningsområde. Vid Umeå universitet bedrivs forskning om åldrande och hälsa inom många områden. Det handlar exempelvis om faktorer av betydelse för det friska åldrandet, hälsofrämjande insatser men även om sjukdomsspecifika problem, vård och rehabilitering under åldrandet.

- Kunskapsutveckling runt åldrande och hälsa är alltjämt i högsta grad relevant, inte minst med de demografiska förändringarna och en allt större andel mycket gamla i samhället. Samhället utvecklas samtidigt, bland annat genom digitalisering och förändringar i välfärdssystem, vilket därtill sannolikt påverkar livsvillkoren under åldrandet, säger Ingeborg Nilsson, professor i arbetsterapi vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering.

Breddat nätverk och perspektiv

Doktorander och postdoktorer anslutna till SWEAH har ofta en bakgrund inom medicin och hälsovetenskap, men också inom samhälls- och beteendevetenskap, humaniora, juridik, demografi, teknik eller arkitektur. Forskarskolan erbjuder tvärvetenskapliga kurser inom åldrande och hälsa, och SWEAH arrangerar aktiviteter som stödjer doktorander och postdoktorer i deras akademiska utveckling och karriär.

- Jag tyckte det var riktigt kul att få höra allas presentationer på introduktionsdagen. Det är lätt att bli insnöad i sin egna lilla forskningsbubbla, speciellt nu under pandemitider då jag inte ens träffar kollegor, säger Sofi Sandström, doktorand vid Institutionen för strålningsvetenskaper, som i sitt projekt undersöker hur hjärnans hälsa påverkas av fysisk aktivitet.

I sitt projekt undersöker Emma Simonsson effekterna av högintensiv intervallträning bland äldre, kopplat till hälsosamt åldrande.

- När jag läste om SWEAH såg jag en given möjlighet att utöka mitt kontaktnät och bredda mitt perspektiv inom åldrandeforskning, säger Emma Simonsson, doktorand vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering.

Mer om SWEAH

Några exempel är doktoranddagar, nätverksträffar, konferenser samt pedagogiska uppdrag och kurser för postdoktorer. Varje lärosäte finansierar själva de SWEAH-anslutna doktorandernas löner, projektkostnader m.m. vilket gäller även framöver.

De lärosäten som kommer att finansiera SWEAH och som därmed kan ansluta doktorander och engagera postdoktorer från 2022 är Lunds universitet, Karolinska institutet, Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Örebro universitet, Linnéuniversitetet, Umeå universitet, Högskolan Dalarna, Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan Kristianstad, Luleå Tekniska Universitet samt Jönköping University.

Mer information om SWEAH, The Swedish National Graduate School for Competitive Science on Ageing and Health