"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-06-19 Uppdaterad: 2024-06-24, 10:05

Fullt fokus på användarna för blivande datavetare

NYHET Att utveckla den tekniskt mest optimala lösningen – perfekt anpassad till användaren. Det är en konst, som studenterna vid institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet får insikter i redan under första året. – Att programmera gör att man lätt kan bli lite ”insnöad” – man är så fokuserad. Här får vi lära oss hur man bygger något komplext som ska fungera för ett stort antal, liksom en mångfald av användare, säger Hanna Remes, som läser till civilingenjör i teknisk datavetenskap.

De nära hundra förstaårsstudenterna på kandidatprogrammet i datavetenskap och civilingenjörsprogrammet i teknisk datavetenskap har kritiskt fått granska, och designa om appar, tillämpningar och hemsidor för att förbättra kvalitet och användbarhet. Ett viktigt steg i utbildningen till datavetare, där du just kodar och utvecklar system och program som ska passa många olika målgrupper. 
– Våra studenter i Umeå är tekniskt skickliga, intresserade och motiverade, summerar Nils-Erik Gustafsson, erfaren interaktionsdesigner, och ansvarig lärare i interaktionsteknik vid institutionen för datavetenskap.

­­Förstå och kunna kommunicera

Hanna Remes studerar civilingenjörsprogrammet i teknisk datavetenskap och uppskattade kursen, som hon menar var mycket inspirerande.
 – Att programmera gör att man lätt kan bli lite ”insnöad” så ju tidigare man blir drillad i att förstå, kommunicera och konstruera system för och med människor – som inte är datavetare, desto bättre, säger Hanna.
Hon har tidigare studerat språk och samhällsvetenskap, något som gett henne en bred förståelse för både kultur och sammanhang. Men Hanna ville mer, och fastnade för datavetenskap, eftersom det är så brett.
 – Man kan göra nytta i många olika samhällssektorer. Dessutom är hantverket i sig, riktigt tillfredsställande, förklarar Hanna.

Professionella kunskaper

Under kursens gång lär sig studenterna att undersöka och förstå användarnas behov, och att tidigt och återkommande verifiera att en lösning uppfyller dessa behov och att iterera; designa om och testa, tills man har en tillräckligt bra lösning.
Kursansvarig lärare, Nils-Erik Gustafsson, har designat mobiltelefoner, bankomater, narkosmaskiner och kontrollrum för Stockholms tunnelbana. Gustafsson har också verkat som gästlärare och undervisat i interaktionsdesign och användbarhet på flera ansedda universitet, från KTH till Luleå tekniska universitet. 

Det viktigaste för en datavetare

 – Principerna att utforska förutsättningar och behov, och att tidigt involvera de tilltänkta användarna, samt att testa tills man har den optimala lösningen, är viktiga i all form av utvecklingsarbete, säger Nils-Erik Gustafsson.
Fokus ligger på programvaruutveckling, men principer och metoder är tillämpliga vid all produktutveckling.
 – Kursen behandlar kanske den viktigaste aspekten inom yrket; att utveckla för användarna. För studenter som precis ägnat sig åt matematik och programmering, är det något nytt, säger Nils-Erik Gustafsson.

Stort intresse

Förstaårsstuderna har redovisat sina grupparbeten i totalt 21 rapporter, och medverkat i en välbesökt utställning på Umeå universitet.
– Jag har fått många frågor och kommentarer, vilket visar på ett stort engagemang och ett intresse för att lära mer. Överlag har studenterna skött sig mycket bra, summerar Nils-Erik Gustafsson.

Nils-Erik Gustafsson, interaktionsdesigner, ser ut att vara avslappnad ocb blickar mot vänster.

Erfaren interaktionsdesigner

Nils-Erik Gustafsson har drygt 40 års erfarenhet inom interaktionsdesign och användbarhet. Han har arbeta inom näringsliv och industri men fortsatt att behålla en fot i akademin, där han gästföreläst samt varit kursansvarig, både på KTH och vid Umeå universitet. Sedan 1996 är han gästlärare på Designhögskolan i Umeå. I grunden är Nils-Erik civilingenjör, utbildad i datateknik på LiTH, Tekniska högskolan vid Linköpings universitet.
– Just att kunna referera till egna erfarenheter är en tillgång när jag undervisar. Jag kan konkret visa på goda exempel och hur jag har arbetat under min karriär, säger Nils-Erik.