"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-06-20

Gunnar Starck-medaljen till tongivande pedagog inom kemi

NYHET Svenska Kemistsamfundets prestigefulla Gunnar Starck-medalj delas i år ut till Karolina Broman, universitetslektor vid Umeå universitet. Medaljen tilldelas den person som har utmärkt sig för framstående pedagogisk verksamhet på kemins område.

Text: Ingrid Söderbergh

Eftersom utbildning och kemi är mina två favoritområden jobbmässigt, betyder Kemisamfundets pris att jag kanske satsat på rätt saker i yrkeslivet.

– Jag är förstås jätteglad och det känns ytterst hedrande att få ta emot medaljen. Eftersom utbildning och kemi är mina två favoritområden jobbmässigt, betyder Kemisamfundets pris att jag kanske satsat på rätt saker i yrkeslivet. Det ger också energi att fortsätta jobba vidare med kemi och utbildning, exempelvis genom att anordna en kemivecka för lärare i Umeå 8-12 augusti, säger Karolina Broman, universitetslektor på Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Umeå universitet.

Karolina Broman är en mycket drivande och engagerande positiv kraft och har med lång och engagerad verksamhet inom kemiutbildning i Sverige utvecklats till en tongivande pedagog med olika pedagogiska projekt och inriktningar vilket gör att hon är en mycket meriterad kandidat för Gunnar Starck-medaljen.

Motiveringen lyder:

“För hennes framstående pedagogiska verksamhet på olika utbildningsnivåer, som förtjänstfull lärarverksamhet, läroboksförfattande och framträdande i media, som stimulerar till fortsatta studier och verksamhet inom kemi, kemiteknik och till kemin angränsande områden.”

Karolina disputerade 2015 med avhandlingen Chemistry: content, context and choices: towards students’ higher order problem solving in upper secondary school på Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Umeå universitet, Department of Science and Mathematics Education. I sin fortsatta lektorsanställning (excellent lärare) har hon verkat pedagogiskt aktiv både nationellt och internationellt. Hon har haft siktet på flera utbildningsnivåer, högstadieelever (DinKemi) gymnasieelever, universitetsstuderanden (Punktumprojektet), lärarutbildning jobbat med kontextbaserad lärande, flippat klassrum samt det digitala läromedlet (DinKemi).

Karolina Broman har alltid varit i framkant med nya pedagogiska verktyg, dessutom har hon också varit en flitig skribent i nationella som internationella tidskrifter. Förutom det direkta pedagogiska arbetet finns hon med i många uppdragssammanhang som KRC:s styrelse, uppdrag inom Kemisamfundet (till exempel Berzeliusdagarnas lärarsamling), ledamot i Svenska Nationalkommittén för kemi, Vice Chair for Western Europe i EuChemS division of Chemistry Education.

Karolina Broman har under årens lopp deltagit med artiklar i Kemisk Tidskrift och NorDiNa, medverkat med presentationer på ett flertal lärarkonferenser samt anordnat lärarfortbildningsdagar för kemilärare.

Medaljen delas ut den 13 september i Stockholm.

Om Gunnar Starck-medaljen:

Gunnar Starck‐medaljen utdelas varje år av Svenska Kemistsamfundet, Sektionen för kemiundervisning. Den delas ut som belöning för framstående pedagogisk verksamhet som på olika utbildningsnivåer stimulerar till fortsatta kemistudier, till exempel förtjänstfull lärarverksamhet, läroboksförfattande eller framträdande i radio eller TV. Gunnar Starck‐medaljen (tidigare Pedagogmedaljen) instiftades 1964. Medaljen utdelades för första gången 1966 till den legendariske lektorn, Gunnar Starck (1880‐1976).

För mer information, kontakta gärna:

Karolina Broman
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 81