"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-05-17

Handelshögskolans vetenskapliga pris 2021

NYHET Handelshögskolans forskningsinstitut introducerade 2017 ett forskningspris, i ämnena företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. Det är femte året som de vetenskapliga priserna delas ut. Tanken med priserna är att uppmuntra vetenskapligt skrivande och särskilja högkvalitativ forskning inom företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. 2021-års pristagare är Tetiana Gorbach, Enheten för statistik och Oscar Stålnacke, Enheten för företagsekonomi.

Tetiana Gorbach är mottagare av Handelshögskolans vetenskapliga pris i statistik

Tetiana Gorbach får priset för sin forskning om metoder att hantera bortfall i longitudinella studier. Gorbach metoder har utvecklats med speciell inriktning mot longitudinella studier av hjärnans funktion (brain imaging data) och kognition i en äldre befolkning.

 Till exempel har hon studerat hur kopplingar mellan hjärnans olika områden (brain connectivity) förändras över tid i förhållande till kognitiva förmågor. Metoderna hon har utvecklat är dock generiska och kan även tillämpas på andra typer av studier där partiella korrelationer uppskattas på ofullständiga data, eller longitudinella studier med bortfall.

Trots en kort forskarkarriär har Gorbach redan publicerat 9 artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter som tillämpar peer-review, både inom statistik och neurovetenskap. Hon har pågående samarbeten med forskare inom både statistik och neurovetenskap i Umeå, Uppsala, Stockholm och Finland. Hon medverkar i flera externfinansierade forskningsprojekt.

"Det är en stor ära för mig att tilldelas USBE Scientific Award 2021. Jag vill uttrycka min tacksamhet till Enheten för statistik för att få möjlighet att tillhöra gemenskapen där. Tack också till mina handledare och samarbetspartners för alla givande och fruktsamma diskussioner vi haft för att uppnå bästa resultat."

Oscar Stålnacke är mottagare av Handelshögskolans vetenskapliga pris i företagsekonomi

Oscar Stålnacke tilldelas priset för sin forskning om investerares förväntningar och deras finansiella beteenden. Till exempel har Stålnacke studerat hur tillit och social förmåga påverkar en aktieportföljs utfall. Stålnackes forskning är bland annat viktig för att förstå hur individen bakom finansiella beslut påverkar varför vissa aktieportföljer är mer framgångsrika än andra.

Under sin relativt korta akademiska karriär har Oscar Stålnacke gått från klarhet till klarhet i, såväl inom som utanför forskningen. Utöver att Stålnacke publicerat fyra artiklar i internationella peer-review:ade tidskrifter, ett bokkapitel och presenterat på ett flertal konferenser, har han erhållit finansiering från ett flertal finansiärer, fått pris för sin forskning, och haft ett delat ledarskapsansvar för redovisning/finansieringssektionen på Enheten för företagsekonomi.

"Jag känner mig glad och hedrad över att ha tilldelats priset och vill tacka Handelshögskolans forskningsinstitut för utmärkelsen."