"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-04-22

Högt betyg till Humlab

NYHET Efter Vetenskapsrådets behovsinventering har man valt att ge högsta betyg åt Swedish Humanities Labs, som är en gemensam satsning av Humanistlaboratoriet i Lund och Humlab vid Umeå universitet, för att skapa en nationell forskningsinfrastruktur för humaniora.

Text: Per Melander

Graderingen i det här fallet benämns A1 och betyder att infrastrukturen "...har relevans för att övervägas som infrastruktur av nationellt intresse, redo för utlysning". Om VR utlyser infrastrukturmedel, så kommer respektive lab därmed att kunna söka medel.

Stefan Gelfgren, föreståndare för Humlab, Umeå universitet, säger att det inte var väntat eller på något sätt givet, när det bara var nio av sjuttio ansökningar som valts ut. Men att det ligger i tiden, det vill säga att den här typen av behov finns framskrivna i olika sammanhang när det gäller humaniora. Han säger vidare att det nu "bara" är att skicka in en bra ansökan och att det "bara" ska finnas pengar hos VR. Om allt går som på räls kan det som tidigast 2022 delas ut eventuella anslag.

Johannes Persson, dekan för de humanistiska och teologiska fakulteterna, Lunds universitet, säger att de två labbens resurser och kompetens kompletterar varandra och att den långa gemensamma erfarenhet innebär att man tillsammans har goda möjligheter att möta de snabbt växande behoven inom humanioras discipliner av långsiktig och stabil tillgång till teknologi, digitala och datorbaserade resurser och verktyg, samt till metod- och datahanteringskompetens. Att man även skulle också få större möjligheter att bidra med metodologisk utbildning.

Infravis, som är ett nationellt konsortium där Humlab är Umeå universitets partner, fick också en A1:a. Medan Heritage Science Sweden (HSS) fick B, vilket betyder att "...man inte har relevans för att övervägas som infrastruktur av nationellt intresse".

Visar på en stark utveckling

Infrastruktur för digital arkeologi vid bl.a. humanistiska fakulteten, Umeå universitet, (även Uppsala, Lund, Stockholm och Linköping) graderades som A2. Vilket enligt VR:s terminologi betyder: "Har relevans för att övervägas som infrastruktur av nationellt intresse inom Vetenskapsrådets uppdrag, finansiering i nuläget inte prioriterad av Vetenskapsrådet".

Archlab och SEAD med kopplingar till humfak fick i sammanhanget betyget A3: "Har relevans för att övervägas som infrastruktur av nationellt intresse, inte redo för utlysning".

Phil Buckland, föreståndare för miljöarkeologiska laboratoriet och den strategiska miljöarkeologiska databasen (SEAD), infrastrukturer för arkeologi vid Umeå universitet, säger att humanistiska fakulteten ju är inblandat i ett flertal infrastrukturer som fick positiv utvärdering (A...) och att det tillsammans med egna befintliga infrastrukturer och inblandning i nationella och internationella infrastrukturer, visar på en stark utveckling.

Läs mer på vr.se