"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-06-12

Hundra miljoner över tio år i AI-satsning

NYHET Umeå universitets styrelse har beslutat om en långsiktig satsning - totalt 100 miljoner över tio år - på forskning inom artificiell intelligens och autonoma system. Målet är att AI på sikt ska kunna spela en viktig roll i forskning och utbildning inom samtliga kunskapsområden.

Utvecklingen inom artificiell intelligens (AI) har inverkan på många nivåer i samhället. Betydelsen av denna teknik förväntas bara fortsätta öka de kommande åren. Även när det gäller forskning blir artificiell intelligens ett viktigt inslag inom allt fler vetenskapsområden.

Sveriges största forskningsprogram inom AI är Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) med en budget på 3,5 miljarder kronor fram till 2028. Närmare 94 miljoner i forskningsstöd och rekryteringspaket har hittills delats ut från WASP till Umeå universitet.

I förra veckan meddelades att Wallenbergstiftelserna satsar 660 miljoner kronor på humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning inom AI och autonoma system. Umeå universitet blir värduniversitet för det tioåriga WASP-HS-programmet, som framför allt ska analysera etiska, ekonomiska, arbetsmarknadsmässiga, sociala och juridiska aspekter som kan komma med teknikskiftet.

Umeå universitet stärker nu upp området ytterligare med en riktad satsning på forskning och utbildning inom artificiell intelligens på totalt 100 miljoner kronor under tio år.

Hälften av pengarna riktas till teknisk-naturvetenskaplig fakultet i syfte att fortsätta bygga upp en stark och långsiktigt hållbar forskningsmiljö inom AI vid Institutionen för datavetenskap.

Resterande 50 miljoner kronor avsätts till att utveckla tillämpad AI-forskning på samtliga fakulteter, vilket på sikt också ska ge effekter på utbildning och samverkan.

För att Umeå universitet ska kunna utbilda framtidens arbetskraft, delta aktivt i AI-forskning och utveckling av framtidens arbets- och samhällsliv är det viktigt att universitet satsar långsiktigt och strategiskt på att utveckla den nödvändiga kompetensen. Genom den riktade satsningen bidrar Umeå universitet till att utveckla forskning och utbildning inom AI-området och autonoma system.