"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-06-12 Uppdaterad: 2023-06-13, 09:13

Internationalisering på idrottsprogram vid Umeå universitet

NYHET Två studenter från Tränarprogrammet vid Umeå universitet fick möjlighet att delta på det avslutande mötet för EU-projektet Re-PLAY 2.0 i Barcelona.

Erasmus+ projektet Re-PLAY 2.0 vid Umeå universitet har utvecklat ett kvalitativt mentorsprogram mellan idrottsuniversitetsstudenter och unga ideella tränare mellan 18-30 år som tränar barn och ungdomar, särskilt de som kommer från missgynnande eller mindre aktiva grupper för att främja social integration. Projektet kommer bidra till att både idrottsutbildningar och idrottspraktiker stärks genom ett ömsesidigt utbyte.

Nyligen har EU-projektet Re-PLAY 2.0 haft ett avslutande möte i Barcelona. Mötet arrangerades av det Katalanska Idrottsförbundet (Unió de Federacions Esportives de Catalunya, UFEC) som ansvarar för 71 idrotter i Spanska Katalonien och som är en av sju partners i projektet. Till mötet i Barcelona gavs två studenter på Tränarprogrammet möjlighet att få följa med.

–Det är unikt och jätteroligt att studenter på våra idrottsprogram får en sådan möjlighet menar Inger Eliasson, pedagogiska institutionen/idrottshögskolan, som varit projektledare för EU-projektet Re-PLAY 2.0.

Umeåstudenter coachmentorer i projektet

Studenterna Ludvig Stokki och Elias Keuter har under våren medverkat i EU-projektet genom att som mentorer genomföra och pröva det mentorskapsprogram för unga tränare som utvecklats i sex olika länder under tre års tid (Italien, Sverige, Spanien, Portugal, Serbien och Frankrike). De har agerat som mentorer för unga tränare i olika delar av landet, Ludvig för fotbollstränare i Nynäshamn i Ösmo IF och Elias för ishockeytränare i Umeå i Björklöven.

I Barcelona fick Ludvig Stokki och Elias Keuter träffa alla projektets medlemmar samt de idrottsstudenter som agerat mentorer för unga tränare i de andra länderna exempelvis i Italien, Spanien och Frankrike.

–Att ha deltagit i ett EU-projekt är en fin merit att sätta på sitt CV säger Inger Eliasson som tillsammans med Louise Davis vid Institutionen för psykologi arbetat i projektet.

Relevanta kunskapsområden för unga tränare

Programmet är vetenskapligt underbyggt genom en behovsanalys som genomförts med mer än 500 unga tränare från sex länder i Europa.  

–Utifrån resultaten av enkäten ringade vi in sex kunskapsområden relevanta att inkludera i ett mentorskapsprogram för unga tränare, berättar Inger Eliasson.

Mentorskapsprogrammet innefattar områden som; att göra idrottsträning mer inkluderande, att stödja idrottare i pressade situationer, att förstå barns rättigheter, att promota barns och ungas positiva utveckling, att planera träningsprogram och att hantera utmanande situationer som tränare.

–Programmet finns digitalt och baseras både på texter, frågor och filmer som vi utvecklat för varje kunskapsområde, avslutar Inger Eliasson

Studenternas berättelser

Elias Keuter och Ludvig Stokk, studenter vid Tränarprogrammet, har varit mentorer för unga tränare i svenska idrottsföreningar baserat på mentorsprogrammet för Eramus-projektet Re-Play 2.0. Ta del av deras egna berättelser kring detta.

Elias Keuter, mentor för ishockeytränare

Ludvig Stokk, mentor för fotbollstränare