"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-10-04

En förutsättningslös jakt på farliga ämnen i havet

NYHET Många kemikalier som vi människor har skapat och använder i vardagen hamnar så småningom i miljön. En del av dessa kan skada djur, och kan även påverka oss människor. En stor utmaning är att identifiera dessa ämnen innan de orsakar alltför mycket skada på ekosystemet och folkhälsan. Andriy Rebryk vid Kemiska institutionen, Umeå universitet, har utvecklat en metod för att screena för potentiellt skadliga ämnen i havsmiljön.

Text: Kristina Viklund

Hur ska man hitta farliga kemikalier i ett hav där det finns hundratusentals olika kemiska ämnen, i en blandning av naturliga substanser och sådana som är skapade av människan? Andriy Rebryk vid Kemiska institutionen, Umeå universitet, har i sitt avhandlingsarbete utvecklat en metod för att förutsättningslöst leta efter dessa skadliga ämnen.

De ämnen som förväntas kunna orsaka skador är inte bara giftiga för organismerna. Många är också svårnedbrytbara och anrikas i näringskedjan. Att de anrikas innebär att koncentrationerna av ämnena är högre i djur som är högre upp i näringskedjan. Värst drabbade blir rovdjur och människor.

För att snabbt och effektivt kunna identifiera potentiellt farliga ämnen har Andriy och hans kollegor fokuserat på ämnen i fettvävnad som anrikas i näringsväven. De har valt ut ett antal havslevande arter med viktiga roller i Östersjöns ekosystem, och med hjälp av masspektrometri genererat ”fingeravtryck” av de tusentals ämnen som fanns i dessa djur. Genom att hitta ämnen som fanns hos både bytesdjur och rovdjur, och som fanns i betydligt högre halter hos rovdjuren, kunde de identifiera ämnen som riskerar att påverka rovdjuren och oss människor.

Förhoppningsvis kan vår forskning bidra till att fler miljögifter kan förbjudas, eller åtminstone regleras

Många av de ämnen som identifierades var sedan tidigare kända miljögifter. Men Andriy och hans kollegor hittade och identifierade även många ämnen som inte var kända sedan tidigare.

Metoden som utvecklats för att hitta skadliga ämnen i miljön kan bli viktig i arbetet mot en giftfri havsmiljö, eftersom den ger möjlighet att ta reda på vilka substanser som finns i miljön och vilka ämnen som är potentiellt skadliga.

”Förhoppningsvis kan vår forskning bidra till att fler miljögifter kan förbjudas, eller åtminstone regleras, innan de orsakar alltför mycket skada på ekosystemet och folkhälsan”, säger Andriy.

Andriy liknar arbetet vid ett detektivarbete som aldrig tar slut.

”Även om vi lyckats identifiera många tidigare okända miljögifter så tillkommer det nya hela tiden. Jakten på de farliga ämnena måste fortsätta, men förhoppningsvis har vår forskning bidragit till att denna jakt kan bedrivas snabbt och effektivt.”

Doktorsavhandling:

Comprehensive non-target screening to find and identify new biomagnifying organic contaminants in Baltic Sea top consumers.

För mer information, kontakta:

Andriy Rebryk
Postdoktor
E-post
E-post
Telefon
090-786 62 20