"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-12-07

Jubileumsantologi uppmärksammar 100-årig kampskrift

NYHET I år är det 100 år sedan lärarinnan och skogssamen Karin Stenberg gav ut kampskriften Dat läh mijen situd (Det är vår vilja). Skriften är trots sin ålder aktuell än idag. För att uppmärksamma detta ger Várdduo – centrum för samisk forskning ut en jubileumsantologi med namnet Skogssamisk vilja.

Text: Karin Johansson

Det som förbluffar är hur skarp och välformulerad kritik som riktas då, för hundra år sedan, mot svenska statens agerande i historien så väl som i samtiden. Och att den kritiken är, tyvärr får jag väl säga, aktuell fortfarande idag. Hur mycket har egentligen hänt, kan jag tänka.

Skogssamisk vilja är en jubileumsantologi som uppmärksammar att det är 100 år sedan Karin Stenberg och Valdemar Lindholm gav ut skriften Dat läh mijen situd – Det är vår vilja. En vädjan till den svenska nationen från samefolket. Förutom originaltexten innehåller antologin ytterligare bidrag skrivna av författare inom såväl som utanför akademin. Antologin ges ut med en önskan om att sprida kunskap om skogssamisk kultur och skogssamiska frågor, i forskningen, gentemot allmänheten och kanske främst mot en yngre läsekrets.
 
– Jag vill rikta fokus mot de fem bidrag som är skrivna av fyra äldre skogssamer. Jag hoppas deras bidrag blir lästa framförallt av de beslutsfattare vi har idag på alla nivåer, men även av den yngre generationen – framtidens beslutsfattare, säger Åsa Össbo forskare vid Várdduo och antologins huvudredaktör.

Initiativet till jubileumsantologin kommer från den skogssamiska forskningsplattformen vid Umeå universitet vilken även har utgjort bokens redaktionella grupp.  En övergripande målsättning i arbetet har varit att skapa en mötesplats mellan akademi och samhälle – alltså mellan forskare inom samiskt forskningsfält och de skogssamiska och samiska aktörer som berörs av forskningen. Att ge ut originaltexten blev i det sammanhanget något att samlas kring. Gemensamt har man arbetat med målsättningen att framhålla och höja kunskapen kring skogssamiska frågor för forskningen, beslutsfattare och allmänheten samt inom det samiska samhället.


Åsa Össbo är huvudredaktör och författare till en av texterna i antologin. Åsa menar att arbetet med antologin och det sammanhang inom vilket den har tillkommit i har varit mycket givande och lärorikt.
– Jag blev än mer varse om kolonialt dragna skiljelinjer mellan samiska grupper och att Karin fick offra en hel del, sälja sina renar till exempel, för att göra denna stämma hörd som likväl är en stämma för samefolket. Det som förbluffar är hur skarp och välformulerad kritik som riktas då, för hundra år sedan, mot svenska statens agerande i historien så väl som i samtiden. Och att den kritiken är, tyvärr får jag väl säga, aktuell fortfarande idag. Hur mycket har egentligen hänt, kan jag tänka.


Jubileumsantologin ges ut inom skriftserien Skrifter från Várdduo – centrum för samisk forskning.

Här finner du en digital version av antologin Skogssamisk vilja.

Se ett reportage om Karin Stenberg och jubileumsantologin på Sameradion & SVT Sápmi

Kontakt