"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-12-16

Kanadas nya ambassadör besöker Arcum

NYHET Den 13 december hade Arcum äran att få träffa Jason La Torre, Kanadas nyutnämnde ambassadör i Sverige, tillsammans med hans kollegor Meghan Lau och Corinne Petrisor. Vi bjöd på luciafika och pratade om arktisk forskning

Text: Anngelica Kristoferqvist

Under två dagar var den kanadensiska ambassaden i Sverige på besök i Umeå för att träffa olika aktörer i regionen, och först ut var Arcum och medlemmar av forskningsnätverket. Under morgonmötet på universitetet fick diskussionerna bränsle av lussekatter och pepparkakor, och ambassadören var glad över att få träffas på denna traditionellt speciella dag.

Mötet inleddes av Dieter Müller, ordförande i Arcums styrgrupp och vicerektor, som berättade om Umeå universitets historia och hur det blev den plats för lärande som det är idag. Han beskrev hur universitetet bidrar till den övergripande utvecklingen i regionen och pekade på några av våra konkurrensfördelar och lyfte särskilt fram den framträdande position som Umeå universitet intar inom olika områden av den arktiska forskningen.

Eftersom Umeå universitet är det första svenska universitet som ambassadören besöker diskuterades också allmänna frågor såsom finansiering och studentrörlighet. Även skillnaden mellan å ena sidan polarforskning, med betoning på naturfenomen i avlägsna områden, och å andra sidan arktisk forskning som betonar bredare sociala och humanitära frågor, diskuterades.

Därefter presenterade Erik Elmroth, professor och prefekt vid institutionen för datavetenskap, sin forskning inom autonoma distribuerade system, moln och databearbetning i nätverks utkant. Han är grundaren av Umeå universitets forskning i distribuerade system, där för övrigt kanadensiska forskare samarbetar inom området ansvarsfull AI. Erik nämnde också trenden med internationella forskare som kommer till Umeå för kortare forskningsperioder, i allt större utsträckning börjar leta efter sätt att stanna kvar, helt enkelt för att de trivs så bra i den subarktiska miljön.

Terry Bidleman, professor emeritus vid kemiska institutionen, berättade om sin livsresa från Michigan i USA till Kanada och till sist hit till Sverige, där han nu bott och forskat i ett decennium. Han berättade specifikt om de samarbeten inom kemisk forskning som sker med samarbetspartners i Kanada, och bidrog med några av sina insikter om förändringar i samband med både kanadensisk och nordisk geografi och klimat i sin presentation. 

Siste talaren ut var professor Niklas Eklund, föreståndare vid Arcum, som allmänt berättade om Arcum och den arktiska forskningen vid universitetet. Ur sitt perspektiv som professor i statsvetenskap kände han sig tvungen att tala om hur det geopolitiska läget i Arktis har gått tillbaka under det senaste decenniet. ”Tyvärr”, sa han, ”tycks detta sammanfalla med att den arktiska politiken i allt fler europeiska länder alltmer rör sig mot en polarsyn, vilket i processen utesluter främjandet av arktiska befolkningsområden och folk, av modernisering och försörjningsmöjligheter och i praktiken börjar mystifiera och utesluta de fyra miljoner människor som lever och arbetar i det globala Arktis".  

Den sista presentationen föranledde en diskussion om Sveriges och EU’s nya arktiska strategier, speciellt de förändringar som skett i dessa dokument under ett decenium, och och om det finns lärdomar att dra av hur politiken har utvecklats i Kanada. Detta är en diskussion som Arcum hoppas kunna föra vidare.

Diskussionerna kunde förmodligen ha fortsatt mycket längre. En lunch med rektor Hans Adolfsson var dock inplanerad, och följde i samma anda av ömsesidigt intresse och vänskap. Värd för luciaeftermiddagen var Váarduo, Umeå centrum för samisk forskning.

Terry Frank Bidleman
Professor emeritus
E-post
E-post
Niklas Eklund
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 72
Erik Elmroth
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 69 86
Anngelica Kristoferqvist
Övrig/annan befattning, utbildningssamordnare
E-post
E-post
Telefon
090-786 54 35
Dieter Müller
Professor, övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 66