"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-03-23 Uppdaterad: 2023-03-24, 12:54

Kristina Sehlin MacNeil ny docent i samiska studier

NYHET Kristina Sehlin MacNeil är ny docent i samiska studier. Hennes forskning berör bland annat konflikter och maktrelationer mellan utvinningsaktörer och urfolk.

Text: Karin Johansson

Kristina är anställd som forskare vid Várdduo – Centrum för samisk forskning där hon arbetar i två forskningsprojekt. Kristinas forskning rör främst konflikter och olika former av konflikttransformering i urfolks- och lokalsamhällen. 2017 disputerade Kristina i etnologi, avhandligen var en jämförande studie av konflikter mellan utvinningsindustrier och urfolkssamhällen i Australien och Sverige. Under sin tid som postdoktor och i fortsatt forskning har Kristina vidare undersökt konflikter och maktrelationer mellan urfolk och utvinningsaktörer.

Arbetar mycket internationellt

Internationella samarbeten och jämförelser har fortsatt vara av stor betydelse för Kristina i hennes forskning och hon är idag aktiv i flera internationella nätverk exempelvis ENTAN (European Non-Territorial Autonomy Network) och MinErAl (Knowledge Network on Mining Encounters and Indigenous Sustainable Livelihoods).

– Jag arbetar mycket internationellt och påbörjade egentligen min akademiska bana i Australien, därför är det naturligt att fortsätta samarbeten där. Förra året hade jag även privilegiet att sätta ihop ett internationellt forskarnätverk kring alliansbyggande (IKNAB), med hjälp av såddmedel från Humanistiska fakulteten, och vi har bland annat haft träffar i Umeå och Kiruna för att lyssna in samiska aktörer och förankra forskningsfrågeställningar och samarbeten.

Leder forskningsprojekt om lateralt våld

 I december 2021 startade Kristina upp forskningsprojektet Lateralt våld: Effekter av yttre tryck på urfolks- och lokalsamhällen. Projektet undersöker hur och varför konflikter uppstår mellan och inom urfolksgrupper och lokalsamhällen.

– I det här projektet ryms flera forskningsfrågor som dök upp under mitt avhandlingsarbete men som inte låg inom ramarna för det arbetet. Jag kommer att kunna utveckla teorier och förhoppningsvis skapa rekommendationer för konflikttransformering, frågor som följt mig länge och som ligger mig varmt om hjärtat. 

 

Kristina har utöver sin forskning även uppdrag som biträdande/ställföreträdande föreståndare för Várdduo – Centrum för samisk forskning samt som biträdande föreståndare för Humanistiska fakultetens forskarskola (FADC).

Kristina håller en presentation av sin forskning under Docentdagen 21 april, se länk nedan.
Välkomna!