"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-06-27

Lärdomshistoriska samfundet har 2022-2024 sitt säte i Umeå

NYHET Lärdomshistoriska samfundet grundades 1935 med uppgiften att stödja och främja den idé- och lärdomshistoriska forskningen i Sverige, först och främst genom att ge ut Lychnos: Årsbok för idé- och lärdomshistoria.

Text: Per Melander

Lychnos har getts ut kontinuerligt sedan 1936 och är därigenom en av världens äldsta publikationer inom idé- och lärdomshistoria.

I Lychnos publiceras peer-review-granskade originalartiklar på huvudsakligen svenska eller engelska, samt recensioner och diskuterande artiklar. Redaktörer för Lychnos är under 2022–2024 Erland Mårald och Jenny Eklöf.

Utöver att ge ut Lychnos verkar Lärdomshistoriska samfundet för idé- och lärdomshistoriska forskningsfältets utveckling genom att till exempel anordna konferenser och doktorandkurser.

Styrelsen för Lärdomshistoriska samfundet har under 2022–2024 följande sammansättning:

Anna Larsson, ordförande
Christer Nordlund, vice ordförande
Daniel Nyström, sekreterare
Erland Mårald, vice sekreterare
Jenny Eklöf, kassör
David Dunér (LU) extern ledamot
Anders Burman (SH), extern ledamot
Julia Falk, suppleant

Läs mer om Lychnos