"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-04-04 Uppdaterad: 2024-04-09, 13:19

Liftare på plastpartiklar konkurreras ut i havet

NYHET Vi vet att mikroplaster kan påverka organismer i haven, bland annat genom att partiklarna äts upp av olika former av planktonätande djur. Men de små plastpartiklarna blir också bevuxna av mikroorganismer i sötvattensmiljön innan de når havsmiljön. En stor mängd sötvattensarter kommer på så sätt att blandas med de arter av mikroorganismer som finns i haven. Kommer detta att förändra sammansättningen av mikroorganismer i havsmiljön?

I haven finns stora mängder av mikroplaster, partiklar som är mindre än 5 mm stora. De hamnar i våra vatten genom industri- eller hushållsavlopp och nedskräpning. Eftersom de är svårnedbrytbara kan de bli långlivade i ekosystemet och påverka många vattenlevande organismer.

Liftar med plastpartiklarna

En stor andel av mikroplasterna i haven har sköljts ut via floder och andra vattendrag. Med dessa mikroplaster följer också de mikroorganismer som växer på ytan av partiklarna. Men sammansättningen av mikroorganismer skiljer sig mellan sötvatten och havsvatten. Det faktum att mikroorganismerna ”liftar” med plastpartiklarna innebär att en stor mängd mikroorganismer från sötvattnet följer med de små partiklarna ut i havet. Kommer det att påverka sammansättningen av mikroorganismer i havsmiljön?

För att ta reda på det har en grupp forskare vid Umeå universitet experimenterat med att flytta plastpartiklar mellan söt- och havsvatten, och med hjälp av DNA-teknik studerat sammansättningen av arter i de olika miljöerna. Studien genomfördes med vatten från den nordliga delen av Östersjön och från en av dess tillflöden.

Konkurreras ut av havsarter

Resultaten från studien tyder på att de mikroorganismer som lever i havsmiljön har en motståndskraft mot förändringar, och konkurrerar ut de sötvattensarter som liftat med mikroplasterna ut i havet. Plastpartiklarna blir bevuxna av de havslevande arterna i stället, och sammansättningen av arter i kustmiljön verkar inte förändras trots den stora mängd sötvattensarter som liftat med plastpartiklarna.

 

 

Om studien:

Studien genomfördes inom forskningsprogrammet EcoChange. Resurser vid Umeå marina forskningscentrum användes vid fältprovtagningarna.

För mer information, kontakta gärna:
Máté Vass; Chalmers (tidigare Umeå universitet)

Vetenskaplig artikel:

Vass, M., Ramasamy, K.P. & Andersson, A. (2024) Microbial hitchhikers on microplastics: The exchange of aquatic microbes across distinct aquatic habitats. Environmental Microbiology, 26(4), e16618.