"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-04-12

Månadens humanist: Sverker Sörlin

NYHET Han är professor vid Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö på Kungliga tekniska högskolan i Stockholm och var tidigare under många år verksam vid Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitet, där han även skrev sin doktorsavhandling 1988, som under våren 2023 blivit utgiven på nytt.

Text: Per Melander

Hur ser din väg till humaniora ut?  

– Jag var nog alltid intresserad av samhället och varför det fungerade som det gjorde, och om frågor om rättvisa och utmaningar. Därför fortsatte jag inte med den naturvetenskap jag läst på gymnasiet utan rörde mig inom samhällsvetenskap och humaniora, mest historia.

– Jag tror att jag tänkte att mångsidig kunskap var bra. På Umeå universitet började jag arbeta med tvärvetenskap redan som doktorand. Jag tror man kan säga att vägen till humaniora gick via tvärvetenskap.

– Eftersom den var viktig så behövdes humanistisk kunskap för att helheten skulle fungera. Och eftersom det var vad jag ville, fick det bli så.  

Vad betyder humaniora för dig?

– På ett vardagligt plan, kunskap som vidgar livsupplevelsen på tusen olika sätt. Och samtidigt en djup impregnering mot fördomar och vanföreställningar.  

Vad jobbar du med?

 – Just nu väldigt mycket med humanioras historia och även med humanioras samhällsuppgifter. Här behöver det tänkas nytt. Humaniora beskrivs ofta i rätt så konventionella termer, det där man läser för att bli bibliotekarie eller lärare eller konstpedagog.

– Men humanistisk kunskap behövs på alla möjliga platser i samhället. Sedan forskar jag mycket om miljöns och klimatets globalisering under 1900-talet. Jag driver också en podd sedan något år, "Stora idéer".

– Jag har också styrelseuppdrag för Sida och Riksbankens Jubileumsfond och är förbundsordförande för Folkuniversitetet. Och så skriver jag förstås böcker.

– På sistone har det handlat mycket om min bok om bildning som kom i pocket 2021 och som jag snart har hållit hundra föreläsningar om. Det finns en hunger och törst efter bildning som humaniora kan knyta an till.

Vad är din drivkraft i jobbet? 

– Jag är en ganska ideellt tänkande person. Om man arbetar med sådant man gillar och tror på så vill man väl också att det man gör ska få spridning och ge avtryck.   

Vad är roligast i jobbet?

– Jag är ju en ordarbetare och jag skulle väl inte vara det om inte ord var roligt. Att säga saker bättre än de sagts förut är egentligen mitt jobb. Och lyckostunderna är väl när det funkar.

– När jag vet att jag sagt något som inte bara jag utan även andra kan ta till som en bättre förståelse av något. En insikt, kan man kanske kalla sådant. Det är kul att få insikter av andra – det sker ju oupphörligen – men nästan allra roligast när man själv kan bidra med någon insikt ibland.

– Det tror jag har att göra med mening. Det ger mening, som man säger i Norge. Ytterst till hela samhället om insikter sprider sig.   

Vad vill du säga till någon som funderar på att söka kurser eller program inom humaniora?

– Gör det, skulle jag säga! Det viktiga i livet är lusten och glädjen. Har man den så ordnar det sig nog med allt annat. Man har bara ett liv, förskingra inte det på inbillade plikter eller på att försöka leva upp till andras normer. Följ ditt hjärta!

Sverker Sörlin är aktuell med en nyutgåva av sin doktorsavhandling Framtidslandet som kom 1988. Den ges nu ut igen med nytt för- och efterord.

Framtidslandet är berättelsen om dåtidens syn på Norrland, dess resurser och människor, har paralleller till idag. 

I ett avsnitt av Lundströms bokradio den 7 april 2023 intervjuas Sverker Sörlin med anledning av nyutgivningen av boken.