"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-10-19

Medicinska fakulteten delar ut strategiska medel till UCMR PIs

NYHET Medicinska fakultetsnämnden har beslutat att fördela medel ur Strategisk forskningsresurs 2023, tre- eller tvåårig forskningsresurs à 800 tkr/år. Tre av forskarna som får projektbidrag är forskningsledare som är affilierade till Umeå Centre of Microbial Research, UCMR.

Ett treårigt projektbidrag (för åren 2024–2026) tilldelas följande gruppledare vid UCMR:

Anders Hofer, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik: Targeting pathogens dependent on the host for the supply of DNA building blocks

Jörgen Johansson, Institutionen för molekylärbiologi: Druggable RNA as targets for antimicrobial compounds

Lars-Anders Carlson, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik: Molecular mechanisms in the genome replication of alphaviruses and flaviviruses

För att vara behörig att söka dessa medel ska man antingen uppbära projektbidrag från ett statligt forskningsråd eller ha skickat in en ansökan. Det betyder att om man ska söka i nästa års utlysning ska man redan nu börja planera för detta och ansöka till VR, Forte eller Formas under våren.

Läs hela nyheten:

Läs hela nyheten