"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-08-18

Mikroalger renar havsvatten och producerar värdefull biomassa

NYHET Kemister vid Umeå universitet inom konsortiet MicroBioRefine visar att nordiska mikroalger som får växa i saltvatten både renar detta vatten effektivt och producerar värdefulla föreningar, så kallade karotenoider. Forskningsresultaten publiceras i tidskriften Bioresource Technology.

Text: Ingrid Söderbergh

Vi kan nu odla dessa algarter i Östersjövatten.

Forskning inom så kallad blå bioekonomi fortskrider snabbt på en global skala. Kan alger med hög biomassaproduktion och vattenreningsegenskaper vara framtidens biomassaproducent, vattenrenare och hållbara bränsle? Det finns ett stort intresse för utveckling av användning av akvatiska fotosyntetiska källor – alger och cyanobakterier.

Inom konsortiet MicroBioRefine vid Umeå universitet som leds av professor Christiane Funk undersöker forskarna nordiska mikroalgers potential för återvinning av avloppsvatten och generering av biomassa. Algerna renar avloppsvatten från de förorenande näringsämnena kväve och fosfor som annars skulle kunna leda till övergödning av våra vattendrag.

– Men inte bara det, vi har också kunnat visa i tidigare studier att algerna avlägsnar farliga föroreningar som läkemedel och tungmetaller. Faktum är att våra alger kan ta bort vissa av dessa föreningar mer effektivt än konventionell rening av avloppsvatten, säger Christiane Funk, professor på Kemiska institutionen vid Umeå universitet.

Avloppsvattnet göder algerna som i sin tur producerar biomassa. Eftersom källan är kommunalt avloppsvatten är användningen av algbiomassan mycket begränsad. I denna miljö producerar tyvärr inte de nordiska mikroalgerna värdefulla föreningar.

– Eftersom våra alger är så effektiva att rengöra, innehåller deras biomassa massor av farliga föreningar. Mikroalgbiomassa från avloppsvatten kan inte användas till livsmedel eller foder, säger Christiane Funk.

Emellertid har postdoktor Sanjeet Mehariya, doktoranden Martin Plöhn, och den spanske gästforskaren Antonio Leon-Vaz – alla medlemmar i Christiane Funks forskargrupp – tillsammans med en forskare från Luleå tekniska universitet kunnat påvisa att vissa arter av mikroalgerna kan växa i saltvatten, nordiska Desmodesmus-stammar.

Närvaron av salt stressar algerna och därför producerar de stora mängder karotenoider. Karotenoider är högvärdiga biomassaprodukter på grund av deras användning inom hälsovård, livsmedelsförädling, läkemedel och kosmetika.

– Vi kan nu odla dessa algarter i Östersjövatten. Algerna klarar av att rena det problematiska havsvattnet och samtidigt producerar de värdefulla föreningar.

Om den vetenskapliga artikeln:

Mehariya S, Plöhn M, Leon-Vaz A, Patel A, Funk C (2022) Improving the content of high value compounds in Nordic Desmodesmus microalgal strains. Bioresource Technology 359, 127445.

https://doi.org/10.1016/j.biortech.2022.127445

Mer information om projektet Microbiorefine

 

För mer information, kontakta gärna: