"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Gabrielle Beans Picón, © Gabrielle Beans

Christiane Funk lab

Forskargrupp Med utgångspunkt från forskning om fotosyntes ligger fokus i min grupps arbete för närvarande på två olika ämnen: Växtproteasers funktion samt Nordiska mikroalgers potential för återvinning av avloppsvatten och generering av biomassa. Modellorganismer sträcker sig från cyanobakterier, gröna mikroalger och kryptomonadalger till högre växter.

Växtproteaser

Proteaser är proteiner som bryter ner andra proteiner. De är involverade i många olika biologiska funktioner, till exempel matsmältningen av vår mat, rengöring av cellen från felaktiga proteiner eller cellsignalering. Även om hundratals proteaser är kodade i arvsmassan hos olika växter, är deras biologiska roller mestadels okända. Med hjälp av molekylärbiologiska och biokemiska metoder försöker vi hitta funktionen hos några av dem. Våra modellorganismer sträcker sig från cyanobakterier och alger till högre växter.

Avloppsvattenåtervinning och biomassagenerering av nordiska mikroalger

Fotosyntes är en process där solljus mycket effektivt omvandlas till kemisk energi och koldioxid från luften minskar! Vi låter mikroalger utföra fotosyntes och samtidigt rena avloppsvatten. Algbiomassan kan då användas till biobränsle, biogas, biogödsel eller till och med bioplast. Vår utmaning är det subarktiska klimatet vi har i norra Sverige med låga temperaturer och korta dagslängder. Därför undersöker vi potentialen hos lokala, naturliga algstammar. Vi testar deras prestanda vid rening av avloppsvatten, analyserar deras biomassa och undersöker hur man förlänger deras tillväxtfas.

Urval av publikationer

Martínez JM, Gojkovic Z, Ferro L, Maza M, Álvarez I, Raso J, Funk C. (2019) Use of Pulsed Electric Field permeabilization to extract astaxanthin from the Nordic microalga Haematococcus pluvialis. Bioresource Technology 289, 121694.

Mishra, L.S., Mielke, K., Wagner, R., Funk, C. (2019) Reduced expression of the presumably proteolytic inactive FtsHi members has impact on the Darwinian Figness of Arabidopsis thaliana. J. Exp. Botany 70, 2173-2184.

Karan, H.*, Funk, C.*, Grabert, M., Oey, M., Hankamer, B. (2019) Green bioplastics as part of a circular bioeconomy, Trends in Plant Science 24, 237-249.

Ferro, L., Gorzsás, A., Gentili, F.G., Funk, C. (2018) North Swedish microalgal strains able to grow and treat wastewater at low temperature and short photoperiod, Algal Research 35, 160-167.

Klemencic, M., Funk, C. (2018) Type III Metacaspases: calcium-dependent activity proposes new function for the p10 domain, New Phytologist 218, 1179-1191.

Forskningsledare

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Kemiska institutionen

Forskningsområde

Kemi, Materialvetenskap

Externa finansiärer

Formas, Vetenskapsrådet, Kempestiftelserna

Externa finansiärer

Sex flaskor med grönt innehåll i ett laboratorium.
Mikroalger från Umeå kan användas för att producera bioplast

Små, oansenliga organismer potentiella superstjärnor i den gröna omställningen.

Mikroalger renar havsvatten och producerar värdefull biomassa

Nordiska mikroalger beforskas av kemister vid Umeå universitet inom konsortiet MicroBioRefine.

Kemister på IVA:s lista

Christiane Funk och Venkata Krishna Kumar Upadhyayula har valts ut på lista över hållbar forskning.

Senast uppdaterad: 2022-03-23