"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-04-06

Miljöarkeologiska laboratoriet tar över pollenmätningar i Umeå

NYHET Under ledning av Naturhistoriska riksmuseet finns 20 mätstationer på olika orter i Sverige som mäter pollenhalten i luften. Miljöarkeologiska laboratoriet vid Umeå universitet tar nu över ansvaret för lokala pollenmätningar i Umeå.

Text: Ingrid Söderbergh

Prover tas alltid tidigt på morgonen och rapporteras in till Naturhistoriska riksmuseet vid 9-tiden, därefter kan de sammanställa en nationell prognos som läggs upp på webbportalen Pollenrapporten.se.

Med hjälp av mätningarna görs nationella prognoser för pollensäsongen vilket är värdefullt för de drygt tre miljoner svenskar som besväras av pollenallergi. Upprinnelsen till att pollenmätningarna i Umeå placerats vid Miljöarkeologiska laboratoriet är att laboratoriet bedriver uppdragsforskning inom miljöarkeologi där pollenanalys är en av många viktiga metoder som används för att studera vegetationshistoria genom historien.

Tidigare pollenrapportör pensionerad

– Det finns en koppling till den tidigare pollenrapportören, Jan-Erik Wallin, som har varit knuten till oss sedan mycket länge och när han nu går i pension var det lämpligt att flytta över verksamheten till oss, säger Johan Linderholm, universitetslektor på Institutionen för idé och samhällsstudier vid Umeå universitet och den ena föreståndaren för Miljöarkeologiska laboratoriet.

– För oss blir det ett sätt att långsiktigt säkra kompetens inom palynologi både för laboratoriets del för att kunna upprätthålla pollenprognoser med Norrland som utgångspunkt. När man arbetar med klimatförändringsfrågor blir de förändringar vi kan observera i samtiden viktiga för att förstå det som varit och även för att kunna förutsäga det som kommer att ske, fortsätter Philip Buckland, universitetslektor vid Institutionen för idé och samhällsstudier vid Umeå universitet och den andra föreståndaren för Miljöarkeologiska laboratoriet.

Specialkurs för pollenanalys

Natuschka Lee, forskare på Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet är med sin expertis inom pollineringsekologi och mikrobiologi också involverad i projektet. Hon genomgick i höstas en europeisk allergi- och svampidentifieringskurs i Belgien hos den europeiska allergipollenorganisationen European Aerobiology Society.

Naturhistoriska riksmuseet erbjöd sig därefter att sy ihop en specialkurs vid Umeå universitet för alla intresserade som inte hade möjlighet åka på denna kurs. Kursledare var Björn Gedda, kurator på Palynologiska laboratoriet vid Naturhistoriska museet i Stockholm.

Som en övergångslösning under det första året kommer nu tre personer med goda erfarenheter kring mikroskopi av biologiska prover: Christos Katrantsiotis, postdoktor på Institutionen för idé- och samhällsstudier, Philippe Simon, masterstudent i biologi, och Natuschka Lee att bilda ett team som delar på pollenanalyserna i ett roterande schema.

– Det är viktigt att vara flera personer för att kunna garantera en kontinuerlig daglig analys. Prover tas alltid tidigt på morgonen och rapporteras in till Naturhistoriska riksmuseet vid 9-tiden, därefter kan de sammanställa en nationell prognos som läggs upp på webbportalen Pollenrapporten.se. Här kan man kan följa den dagliga utvecklingen av pollen i hela Sverige, säger Natuschka Lee.

Efter noga förberedelser är nu en pollenfälla placerad på taket på Samhällsvetarhuset vid Umeå universitet ungefär 15 meter över marken och mätningarna har rullat igång. Prover från luften samlas på en speciell typ av tejp som sitter på en roterande rulle på fällan. Denna tejp används för att göra speciella preparat för mikroskopi – sedan är det bara att analysera det med ett mikroskop som arbetar upp till 400x förstoring.

Pollensäsong från mars till oktober

I Centraleuropa påbörjas pollenmätningarna redan i januari medan man i Sverige kommer igång senare. I Umeå är det lämpligt att börja mäta i senare delen av mars. Analyserna pågår sedan fram till senhösten – beroende på när snön och kylan kommer.

Pollenmätningar görs på uppdrag av Naturhistoriska riksmuseet på tjugo platser runt om i Sverige. Nästa år är tanken att utöka prognosen till att omfatta fler orter i Norrland.

– Förra veckan besökte Björn Gedda oss igen tillsammans med kollegan Agneta Ekebom för att undersöka om pollenfällan har satts upp ordentligt och att vi har kommit igång med mätningarna på rätt sätt. Han verkade nöjd med att vi har äntligen kommit igång!, säger Natuschka Lee.

 

Mer information

Aktuella mätvärden på Pollenrapporten.se

Vad pollenanalyser kommer ifrån och hur de används

European Aerobiology Society

 

För mer information, kontakta gärna:

Philip Buckland
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 52 92
Johan Linderholm
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 39