"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-10-14

Mottagare av Arcums strategiska medel 2021

NYHET Under våren 2021 låg ansökan för Arcums strategiska medel öppen, och under styrgruppens möte i april beslutades att bevilja tre av dessa ansökningar. Trots att vi redan nått en bit in på hösten vill Arcum uppmärksamma och gratulera våra anknutna som fick medel, och inom kort ska genomföra sina aktiviteter.  

Text: Anngelica Kristoferqvist

Varje termin beviljar Arcum strategisk finansiering till arktisk forskning vid Umeå universitet, vilket möjliggör forskningsresor, evenemang, inbjudningar av gästforskare och publikationer. Medlen är tillgängliga för forskare vid Umeå universitet vanligtvis två gånger per år. Under våren 2021 beviljades tre bidrag:

Mottar 5 000 kr

Anne Heith
Övrig/annan befattning
E-post
E-post

Anne Heith, docent och universitetslektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper, får 5000 kr i publiceringsstöd för granskad publicering i Várdduos skriftserie. Publiceringen gäller resultat från forskningsprojektet ”Urfolk, ekokritik och literacy” där urfolkslitteratur från Sapmi jämförs med sina amerikanska och australiensiska motsvarigheter.

Mottar 20 000 kr

Krister Stoor
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 62 75

Krister Stoor, universitetslektor vid samiska studier vid Institutionen för språkstudier, får 20 000 kronor för att delta med papper vid en workshop vid Arctic Circle Assembly i Reykjavik den 14–17 oktober 2021. Krister har tidigare berättat att det arktiska perspektivet och urfolksperspektiv är betydelsefullt i hans forskning.

Mottar 10 000 kr

Ulrica Söderlind
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 59 69

Ulrica Söderlind, universitetslektor vid Institutionen för kost- och måltidsvetenskap, får 10 000 kr för att resa till och vistas vid Andrémuséet i Gränna. Där ska hon studera expeditionens mathållning och nutrition. Studien är tänkt att ligga till grund för en ansökan till Polarforskningssekritariatet om att få delta i en modern arktisk expedition med isbrytaren Oden, för att på Vitön utföra arkeologiska matlagningsexperiment.

 

Grattis!

Vi gratulerar alla bidragstagare och önskar alla verksamheter lycka till! Hurvida det blir en utlysning av strategiska medel för hösten 2021 är ännu inte klart då Arcum genomgår en omorganisation.