Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Krister Stoor

Krister Stoor

Universitetsektor vid samiska studier/Sámi dutkan. Folklore, etnologi, immateriell kultur är mitt forskningsområde.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för språkstudier Enhet: Samiska
Plats
YA, Norra beteendevetarhuset, plan 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som universitetslektor till Várdduo-Centrum för samisk forskning
Plats
YA, Norra Beteendevetarhuset, 4 tr Umeå universitet, 901 87 Umeå

Krister Stoor, universitetslektor och filosofie doktor i samiska vid institutionen för språkstudier/Sámi dutkan. Jag är intresserad av hur berättelser i jojk och tal i tradition återkommer i nutida sammanhang. Studier om de förändringsprocesser som sker och har skett inom renskötseln i Arvidsjaur/Arjeplogsområdet under 1900-talet är ett område som är prioriterat. Immateriellt kulturarv som samhällskraft är område där jag forskar och där ingår jojk och berättelser. För övrigt sjunger jag i Björkstakören och tillsammans med andra musiker i gruppen Stuoris & Balddonas. Simning ligger mig starkt om hjärtat och särskilt under utesäsongen givetvis med en våtdräkt. 

Healthcare, MDPI 2021, Vol. 9, (6)
Kroik, Lena; Tishelman, Carol; Stoor, Krister; et al.
Provins: norrländsk litterär tidskrift, Norrländska litteratursällskapet; Författarcentrum Norr 2021, Vol. 40, (1) : 71-72
Stoor, Krister
Mortality, Routledge 2020, Vol. 25, (4) : 470-489
Kroik, Lena; Linqvist, Olav; Stoor, Krister; et al.
Health and Place, Elsevier 2020, Vol. 65
Kroik, Lena; Stoor, Krister; Edin-Liljegren, Anette; et al.
Västerbottens-Kuriren
Stoor, Krister
Skogssamisk vilja: en jubileumsantologi om skriften "Dat läh mijen situd", Karin Stenberg och skogssamisk historia och nutid, Umeå: Várdduo - Centrum för samisk forskning 2020 : 229-249
Stoor, Krister
RIG: Kulturhistorisk tidskrift, Uppsala: Kungliga Gustav Adolfs Akademien 2020, Vol. 103, (3-4) : 232-233
Stoor, Krister
Skogssamisk vilja: en jubileumsantologi om skriften "Dat läh mijen situd", Karin Stenberg och skogssamisk historia och nutid, Ubmeje/Umeå: Várdduo - Centrum för samisk forskning 2020 : 1-8
Össbo, Åsa; Marklund, Bertil; Nilsson, Lena Maria; et al.
Arv. Nordic Yearbook of Folklore, Uppsala: Kungliga Gustav Adolfs Akademien 2019, Vol. 75 : 226-227
Stoor, Krister
Skrifter från Centrum för samisk forskning, 25
Banbrytande ledare och forskare: vänbok till Lars Thomasson, Umeå: Vaartoe - Centrum för samisk forskning, Umeå universitet 2018 : i-vi
Lantto, Patrik; Torp, Eivind; Blind, Ellacarin; et al.
Banbrytande ledare och forskare: vänbok till Lars Thomasson, Umeå: Vaartoe - Centrum för samisk forskning, Umeå universitet 2018 : 99-116
Stoor, Krister
Dávvera ja mujttalusá: = Gjenstander og skildringer, Drag/Ájluokta: Árran julevsáme guovdásj - lulesamiskt senter 2018 : 79-85
Stoor, Krister
Samisk kamp: kulturförmedling och rättviserörelse, Umeå: Bokförlaget h:ström - Text & Kultur 2017 : 188-222
Stoor, Krister
Puls: Journal for Ethnomusicology and Ethnochoreology, Stockholm: Svenskt visarkiv 2017, Vol. 2 : 93-95
Stoor, Krister
De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna: en vetenskaplig antologi,  bd 2, Skellefteå: Artos & Norma bokförlag 2016 : 711-734
Stoor, Krister
Ethnologia Scandinavica, Lund: Royal Gustavus Adolphus Acacemy for Swedish Folk Culture 2016, Vol. 46 : 259-260
Stoor, Krister
Dagens Nyheter
Allard, Christina; Axelsson, Per; Brännlund, Isabelle; et al.
Fån kust til kyst. Áhpegáttest áhpegáddáj: Møter, miljø og migrasjon i pitesamisk område, Stamsund: Orkana Forlag 2015 : 143-168
Stoor, Krister
Sápmi i ord och bild I: En antologi, Västra Frölunda: On Line Förlag 2015 : 534-539
Stoor, Krister
Under the same sun: parallel issues and mutual challenges for San and Sami peoples and research, Umeå: Vaartoe/Centre for Sami Research, Umeå University 2015 : 61-70
Stoor, Krister
Rock art in Sápmi: images and stories = guvvieh jïh soptsestidie = bilder och berättelser, Umeå: Västerbottens Museum 2014 : 63-66
Stoor, Krister
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: Föreningen Kulturella perspektiv 2014, (1) : 67-75
Stoor, Krister
L'Image du Sápmi II: Études comparées, Örebro: Örebro University 2013 : 192-206
Stoor, Krister
Skrifter från Centrum för samisk forskning, 16
Skrifter från Centrum för samisk forskning, 17
Långa perspektiv: samisk forskning & traditionell forskning, Umeå: Centrum för samisk forskning 2012 : 159-169
Stoor, Krister
Yoik: Aspects of Performing, Collecting, Interpreting, Stockholm: Svenskt visarkiv 2011 : 77-86
Stoor, Krister
Jag är same, Umeå: Västerbottens läns hembygdsförbund 2011 : 44-51
Stoor, Krister
Arv. Nordic Yearbook of Folklore, Uppsala: The Royal Gustavus Academy 2011, Vol. 67 : 204-205
Stoor, Krister
Arv. Nordic Yearbook of Folklore, Uppsala: The Royal Gustavus Academy 2011, Vol. 67 : 161-163
Stoor, Krister
Kiruna: Samiskt informationscentrum 2010
Stoor, Krister
Östersund: Samiskt informationscentrum 2010
Stoor, Krister
Samer som "de andra", samer om "de andra": identitet och etnicitet i Nordiska kulturmöten, Umeå: Umeå universitet 2010 : 249-258
Stoor, Krister
TijdSchrift voor Skandinavistiek: Linnaeus and the Environment, Yesterday and Today, Vol. Jaargang 29, (1 & 2) : 8-
Stoor, Krister
Scandinavian Newsletter: A Literary and Cultural magazine, (12) : 1-
Stoor, Krister
För Sápmi i tiden: Nordiska museets och Skansens årsbok 2008
Stoor, Krister; Jones-Bamman, Richard
European Meeting in Ethnomusicology: European Seminar in Ethnomusicology, Vol. 12th : 264-
Stoor, Krister
Kroik, Lena; Eneslätt, Malin; Tishelman, Carol; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt

1 januari 2020 till 31 december 2021