"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-10-06

Nästan 37 miljoner till forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd

NYHET Tretton forskare vid Umeå universitet får tillsammans knappt 37 miljoner kronor från Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd. Forskningsprojekten handlar bland annat om ett hållbart arbetsliv, vårdvalsreformen, barnfamiljers migrationsstrategier, flyktingmottagande i mindre kommuner och psykisk ohälsa på kvinnodominerade arbetsplatser.

1205 ansökningar inkom, och av dem beviljas 96 stycken medel i Fortes stora utlysning av projektbidrag, juniorforskarbidrag, postdoc-bidrag samt projektbidrag för forskning inom arbetsmiljö i kvinnodominerade sektorer. Sammanlagt fördelar forskningsrådet nästan 272 miljoner kronor till landets forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd. Vid Umeå universitet beviljas tretton forskare medel.

– På grund av det höga söktrycket krävs mycket hög vetenskaplig kvalitet för att ett projekt ska kunna beviljas. De som beviljats har genomgående stor betydelse för viktiga samhällsfrågor, säger Peter Allebeck, huvudsekreterare Forte.

Forskare vid Umeå universitet som tilldelas medel:

Isabel Goicolea, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, får 2 830 000 kronor för projektet Hälsa på lika villkor för ungdomar i glesbygd? Identifiering av behov och framtida insatser via mixad metod.

Christine Hudson, Statsvetenskapliga institutionen, får 3 030 000 kronor för projektet Ruralt flyktingmottagande – En ny strategi för mindre kommuners överlevnad? Konsten att hantera motstånd och arbeta för integration i lokalsamhället.

Andreas Hult, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, får 1 600 000 kronor för projektet Hur länge kan man arbeta? – Arbetsförmåga och tidpunkt för pensionsuttag i en åldrande befolkning.

Ingegerd Johansson, Institutionen för odontologi och Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, får 1 530 000 kronor för projektet Mjölk – vän eller fiende för hälsan?

Ingemar Johansson Sevä, Sociologiska institutionen, får 3 630 000 kronor för projektet Välfärdsopinion 2017.

Britt-Inger Keisu, Statsvetenskapliga institutionen och Sociologiska institutionen, får 3 734 000 kronor för projektet Att räkna med bråk? En studie av konflikter och psykisk ohälsa i kvinnodominerade arbetsplatser ur ett genusperspektiv.

Evelyn Khoo, Institutionen för socialt arbete, får 2 994 000 kronor för projektet Socialt arbete i kölvattnet av flyktingströmmen – ett köns- och professionsperspektiv.

Ruth Mannelqvist, Juridiska institutionen, får 3 230 000 kronor för projektet Ett hållbart arbetsliv – arbetsgivares rättsliga ansvar och faktiska åtgärder för förbyggande av ohälsa och rehabilitering.

Paola Mosquera Mendez, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, får 2 630 000 kronor för projektet Vilka är de kollektiva följderna av individuella val? Ett naturligt experiment av vårdvalsreformens betydelse för hälsa och ojämlikheter i hälsa i Sverige.

David Rosenberg, Institutionen för socialt arbete, får 2 730 000 kronor för projektet Med arbetsliv i sikte – Stöd till utbildning för unga vuxna med psykisk ohälsa.

Erika Sandow, Institutionen för geografi och ekonomisk historia och Enheten för demografi och åldrandeforskning vid Umeå universitet (EDÅ), får 2 880 000 kronor för projektet Att flytta från storstaden. En studie om barnfamiljers migrationsstrategier för en socialt hållbar vardag utanför storstadsområdena.

Stefan Söderberg, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, får 3 530 000 kronor för projektet Betydelsen av levnadsförhållanden och hälsa i medelåldern för ett gott och aktivt åldrande: Silver MONICA studien.

Jens Wahlström, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, får 2 430 000 kronor för projektet Orsaker till sjukdomar i rörelseorganen och dess långsiktiga konsekvenser – en registerstudie.

Mer om Fortes beslut

Redaktör: Camilla Bergvall