"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-10-04

Nettoeffekten på hälsan gör investeringar för cykling lönsamma för samhället

NYHET De som byter bilresorna mellan bostad och arbetsplats mot cykling minskar totalt sett sina risker att drabbas av flera allvarliga sjukdomar och för tidig död.

En svensk studie publicerad i den medicinska tidskriften BMJ Open har gjort beräkningar av de minskade kostnaderna för hälso- och sjukvården vid en överföring från bil till cykel i Stockholmsområdet. När man sätter besparingarna i relation till kostnader för utbyggnad av cykelinfrastruktur så framgår bra möjligheter till kostnadseffektivitet.

Den ekonomiska analysen bygger på tidigare steg i studien där forskning om hälsokonsekvenser av förändringar i fysisk aktivitet, olyckor och luftföroreningsexponering använts ihop med information om arbetspendlingen i Stockholmsområdet. Över 111 000 bilpendlande bedömdes utifrån adressdata ha möjlighet att cykla till jobbet på mindre än 30 minuter, typiskt på ungefär halva tiden. Hälsovinsterna om alla dessa eller olika stor andel skulle byta till cykel jämförs med investeringskostnaderna för Stockholms cykelplan för en 12-årsperiod. Även om bara 25% av de potentiellt nya cykelpendlarena skulle byta till cykling, och trots att alla hälsovinster inte beaktas, blir satsningen kostnadseffektiv enligt artikelförfattarna från Umeå universitet.

Artikeln hittar du i sin helhet här

Kriit HK, Williams JS, Lindholm L, Forsberg B, Sommar J. Health economic assessment of a scenario to promote bicycling as active transport in Stockholm, Sweden. BMJ Open 2019

 

 

 

Kontaktinformation