"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-02-03

Nordisk kunskap om utmaningar och möjligheter med stödutfodring av renar

NYHET Varmare klimat, besvärligt vinterväder och minskande foderresurser på grund av konkurrens med annan markanvändning gör det allt svårare för renen att hitta mat i naturen. Det gör att renskötare kan tvingas till stödutfodring. En ny rapport om stödutfodring som en samarbetsprocess mellan renskötare från Norge, Sverige och Finland och forskare illustrerar många avvägningar och utmaningar.

Text: Ingrid Söderbergh

Den nya rapporten är ett resultat av en tvådagars workshop som hölls i Kiruna 2018, då forskningsnätverken CLINF, ReiGN och REXSAC arrangerade ett möte med renskötare från Norge, Sverige och Finland. Forskare med olika akademisk bakgrund var närvarande för att delta i diskussionerna. Det övergripande målet var att föra samman flera kunskapssystem –  mellan renskötare själva och mellan renskötare och forskare, samt över nationsgränser och språk – för att ta itu med stödutfodring av renar från olika perspektiv.

– Vårt mål var att skapa en möjlighet för renskötare att dela och utbyta sina kunskaper och erfarenheter av stödutfodring eftersom det finns skillnader i  strategierna hos de nordiska länderna", säger Tim Horstkotte, en av huvudarrangörerna av workshopen tillsammans med Camilla Risvoll, Nordlandsforskning i Norge, och Élise Lépy, Uleåborgs universitet i Finland.

Han fortsätter:

– Att skapa mötesplatser där olika erfarenheter och kunskaper kan utbytas och kombineras kan bidra till att hitta lösningar och utveckla en bättre förståelse för hur man kan hantera utmaningar inom renskötseln i dag och i framtiden.

Under workshopen diskuterade renskötare likheter och skillnader i hur stödutfodring tillämpas i de tre länderna. De betonade också hur viktigt ett sådant utbyte var för att lära av varandra.

Då stödutfodring är en åtgärd vid exempelvis svåra snöförhållanden, en minskning av betesresurserna på grund av andra former av markanvändning eller förekomsten av rovdjur, anses det inte vara en långsiktig lösning, eftersom det inte löser de underliggande problemen. Dessutom kan ett ökat behov av stödutfodring öka risken för sjukdomar hos renarna eller förändra renarnas beteende på ännu okända sätt. Det kan också hota renskötseltraditionen, liksom överföringen av erfarenhetsbaserad kunskap mellan generationer.

Rapporten skrevs av forskarna i samarbete med de deltagande renskötarna för att säkerställa att deras röster representeras korrekt i sitt sammanhang.

– Texten skickades fram och tillbaka mellan oss och renskötarna flera gånger och dessutom översatte vi rapporten till flera språk vilket gjorde att den tog lång tid att färdigställa. Den samiska översättningen var viktig för oss, eftersom den är en central del i kulturen för samiska renskötare att använda sitt eget språk, säger Tim Horstkotte.

Rapporten finns nu på svenska, finska, norska, engelska och nordsamiska.
Läs rapporten

Pressbilder. Illustration av Juliana D. Spahr 

 

Seminarium

Fredag den 19 februari håller ekolog Tim Horstkotte en zoom-föreläsning under Umeå Arctic Seminars om stödutfodring inom renskötseln i Finland, Norge och Sverige – utgående från aktuell rapport.
Läs mer i kalendariet

 

Mer information om forskningsnätverken:

CLINF. Climate change effects on the epidemiology of infectious diseases and the impacts on Northern societies
www.clinf.org

REXSAC. Resource Extraction and Sustainable Arctic Communities REXSAC - A Nordic Centre of Excellence
www.rexsac.org

ReiGN. Reindeer husbandry in a Globalizing North
www.reign.no  

 

För mer information, kontakta gärna:

Tim Horstkotte
Staff scientist
E-post
E-post
Telefon
090-786 74 31