"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Tim Horstkotte

Mina huvudintressen är de många interaktionerna mellan människor och natur i subarktiska och boreala system, inklusive effekterna av förändringar i markanvändning och klimatet.

 

 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
KBC-Fysiologihuset, Linnaeus väg 6, Umeå, A4 16 21 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Min forskning handlar om socio-ekologiska system – med nadra ord, hur människor och natur påverkar varandra. Jag är särskilt intresserad av hur olika intressen som läggs på naturresurser kan kombineras och vilka avvägningar som kan bli nödvändiga för att uppnå dem. Detta inkluderar skogsbruk i boreala skogar, vilka även är viktiga för renskötseln.

Därför är mitt arbete ofta tvärvetenskapligt och integrerar ekologiska såväl som etnografiska metoder för att bättre förstå konsekvenserna av miljöförändringar. Deltagande forskning med renskötare är därför en viktig del i mitt arbete.
 
Vidare undersöker jag effekterna av klimatförändringar på arktisk-alpin vegetation genom att använda data som samlats in från långtidsserier från miljöövervakning.

Aftonbladet, Stockholm: 2024, (2024-03-04)
Eggers, Jessika; Holmgren, Sara; Lundström, Johanna; et al.
Regional Environmental Change, Springer Nature 2024, Vol. 24, (2)
Eilola, Salla; Horstkotte, Tim; Forbes, Bruce C.; et al.
Polar Science, Elsevier 2024, Vol. 39
Laptander, Roza; Horstkotte, Tim; Habeck, Joachim Otto; et al.
Forest Ecology and Management, Elsevier 2023, Vol. 540
Horstkotte, Tim; Sandström, Per; Neumann, Wiebke; et al.
Perspectives in plant ecology, evolution and systematics, Elsevier 2023, Vol. 58
Stark, Sari; Horstkotte, Tim; Kumpula, Jouko; et al.
Reindeer Husbandry and Global Environmental Change: Pastoralism in Fennoscandia, Routledge 2022 : 7-47
Holand, Øystein; Horstkotte, Tim; Kumpula, Jouko; et al.
Reindeer husbandry and global environmental change: pastoralism in Fennoscandia, Routledge 2022 : 133-149
Horstkotte, Tim; Heikkinen, Hannu I.; Næss, Marius Warg; et al.
Earthscan studies in natural resource management
Horstkotte, Tim; Holand, Øystein; Kumpula, Jouko; et al.
Reindeer Husbandry and Global Environmental Change: Pastoralism in Fennoscandia, Routledge 2022 : 76-98
Horstkotte, Tim; Kumpula, Jouko; Sandström, Per; et al.
Reindeer husbandry and global environmental change: pastoralism in Fennoscandia, Routledge 2022 : 265-277
Moen, Jon; Forbes, Bruce C.; Löf, Annette; et al.
Reindeer husbandry and global environmental change: pastoralism in Fennoscandia, Routledge 2022 : 289-292
Moen, Jon; Horstkotte, Tim; Holand, Øystein; et al.
Reindeer Husbandry and Global Environmental Change: Pastoralism in Fennoscandia, Routledge 2022 : 99-117
Rasmus, Sirpa; Horstkotte, Tim; Turunen, Minna; et al.
Reindeer husbandry and global environmental change: pastoralism in Fennoscandia, Routledge 2022 : 232-248
Åhman, Birgitta; Turunen, Minna; Kumpula, Jouko; et al.
Future Forests Rapportserie 2021, 2
Horstkotte, Tim; Djupström, Line
Nordic perspectives on the responsible development of the Arctic: pathways to action, Springer 2020 : 293-317
Horstkotte, Tim; Lépy, Éise; Risvoll, Camilla
Umeå: Resource Extraction and Sustainable Arctic Communities (REXSAC) 2020
Horstkotte, Tim; Lépy, Élise; Risvoll, Camilla
People and Nature, John Wiley & Sons 2020, Vol. 2, (3) : 544-556
Wheeler, H; Danielsen, F; Fidel, M; et al.
Forest Ecology and Management, Elsevier 2019, Vol. 453
Horstkotte, Tim; Moen, Jon
Bulletin of The American Meteorological Society - (BAMS), Vol. 99, (8) : S1-S310
Arndt, D. S.; Blunden, J.; Hartfield, G.; et al.
Ecosphere, WILEY 2017, Vol. 8, (9)
Horstkotte, Tim; Utsi, T. Aa.; Larsson-Blind, A.; et al.
Turun yliopiston Maantieteen ja geologian laitoksen julkaisuja = Publications from the Department of geography and geology, University of Turku, 1
Käyhkö, Jukka; Horstkotte, Tim
Global Ecology and Biogeography, Wiley-Blackwell 2016, Vol. 25, (9) : 1108-1118
Barrio, I. C.; Bueno, C. G.; Gartzia, M.; et al.
Environmental Management, Vol. 57, (4) : 770-783
Horstkotte, Tim; Lind, Torgny; Moen, Jon
Ambio, Springer 2016, Vol. 45, (6) : 742-752
Keskitalo, E. Carina H.; Horstkotte, Tim; Kivinen, Sonja; et al.
PLOS ONE, Vol. 11, (6)
Uboni, Alessia; Horstkotte, Tim; Kaarlejärvi, Elina; et al.
Human Ecology, Vol. 42, (5) : 671-682
Horstkotte, Tim; Sandström, Camilla; Moen, Jon
Forest Ecology and Management, Elsevier 2013, Vol. 291 : 162-171
Horstkotte, Tim; Roturier, Samuel
Västerbottens-Kuriren
Löf, Annette; Andersson, Tore; Horstkotte, Tim; et al.
PLOS ONE, Public library of science 2011, Vol. 6, (12) : e28779-
Horstkotte, Tim; Moen, Jon; Lämås, Tomas; et al.
Främmande trädslag i skogen betyder förlust av betesmark för renar

I skogsområden där man planterat contortatall påverkas renarnas val av vinterbetesområde negativt.