Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Tim Horstkotte

Tim Horstkotte

Min forskning kretsar kring social-ekologiska system. I synnerhet arbetar jag med renskötseln och hur den påverkas av konsekvenserna av klimatförändringar och olika former av markanvändning.

Kontakt

E-post
Plats
KB. H4, Linnaeus väg 6, Umeå, A4-16-21 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Första forskningsingenjör vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Människor och miljön är sammankopplade och ständigt påverkar varandra - de bildar ett s.k. social-ekologiskt system. I min forskning fokuserar jag på dessa återkopplingar och hur de formas av naturliga och sociala dynamik – särskilt i landskap där flera former av markanvändning interagerar och ska samsas. I synnerhet arbetar jag med renskötseln i Sverige, men även i Norge och i Finland. Metodologiskt integrerar jag metoder från ekologi med deltagande forskning, ofta tillsammans med renskötare.

En viktig aspekt i min forskning är effekterna av olika former av markanvändning på betesresurserna för renar, särskilt det moderna skogsbruket. Jag undersöker också rörelsemönster hos renar i respons på olika variabler för att förstå hur naturliga och antropogena faktorer påverkar renarnas habitatval. Jag är även intresserad i traditionell ekologisk kunskap, och hur samproduktion av kunskap genom integration av olika kunskapsformer kan bidra till hållbar förvaltning av naturresurser.

Future Forests Rapportserie 2021, 2
Horstkotte, Tim; Djupström, Line
Nordic Perspectives on the Responsible Development of the Arctic: Pathways to Action, Springer 2021 : 293-317
Horstkotte, Tim; Lépy, Éise; Risvoll, Camilla
Umeå: Resource Extraction and Sustainable Arctic Communities (REXSAC) 2020
Horstkotte, Tim; Lépy, Élise; Risvoll, Camilla
People and Nature, John Wiley & Sons 2020, Vol. 2, (3) : 544-556
Wheeler, H; Danielsen, F; Fidel, M; et al.
Forest Ecology and Management, Elsevier 2019, Vol. 453
Horstkotte, Tim; Moen, Jon
Bulletin of The American Meteorological Society - (BAMS), Vol. 99, (8) : S1-S310
Arndt, D. S.; Blunden, J.; Hartfield, G.; et al.
Ecosphere, WILEY 2017, Vol. 8, (9)
Horstkotte, Tim; Utsi, T. Aa.; Larsson-Blind, A.; et al.
Turun yliopiston Maantieteen ja geologian laitoksen julkaisuja = Publications from the Department of geography and geology, University of Turku, 1
Global Ecology and Biogeography, Wiley-Blackwell 2016, Vol. 25, (9) : 1108-1118
Barrio, I. C.; Bueno, C. G.; Gartzia, M.; et al.
Environmental Management, Vol. 57, (4) : 770-783
Horstkotte, Tim; Lind, Torgny; Moen, Jon
Ambio, Vol. 45, (6) : 742-752
Keskitalo, Carina; Horstkotte, Tim; Kivinen, Sonja; et al.
PLOS ONE, Vol. 11, (6)
Uboni, Alessia; Horstkotte, Tim; Kaarlejärvi, Elina; et al.
Human Ecology, Vol. 42, (5) : 671-682
Horstkotte, Tim; Sandström, Camilla; Moen, Jon
Forest Ecology and Management, Elsevier 2013, Vol. 291 : 162-171
Horstkotte, Tim; Roturier, Samuel
Västerbottens-Kuriren
Löf, Annette; Andersson, Tore; Horstkotte, Tim; et al.
PLOS ONE, Public library of science 2011, Vol. 6, (12) : e28779-
Horstkotte, Tim; Moen, Jon; Lämås, Tomas; et al.