"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-04-26

Ny bok om Humanistiska fakulteten

NYHET I boken görs nedslag i en halvsekel lång historia. Från Humeå 65 till dagens kurser, program och forskning. Exempel på aspekter, aktörer och profilområden som präglat verksamheten lyfts fram i både text och bild.

Text: Per Melander

Avsikten har varit att göra nedslag i historien och lyfta fram ett urval aspekter, aktörer och profilområden

Hösten 2018 firade Humanistiska fakulteten sitt femtioårsjubileum. Med anledning av jubiléet tillsatte dåvarande dekanen Åsa Karlsson Sjögren en grupp som fick i uppgift att utarbeta en "bok/skrift/trycksak" om fakulteten och dess halvsekellånga historia – det blev en bok och nu är den klar.

I förordet skriver dekan Christer Nordlund: "... syftet med den här boken har aldrig varit att teckna en komplett historik över Humanistiska fakultetens drygt femtioåriga verksamhet, där alla institutioner, enheter och discipliner ingående skildras. För det skulle det antagligen krävas ett regelrätt forskningsprojekt med tillhörande budget och arbetstid.

Snarare har avsikten varit att göra nedslag i historien och lyfta fram ett urval aspekter, aktörer och profilområden som arbetsgruppen och de skribenter som medverkar anser vara i någon mening signifikativa för fakulteten".

I redaktionen för boken ingår Elena Lindholm, Alf Arvidsson, Lars-Erik Edlund, Christer Nordlund och Per Melander.

I samband med presentationen av den nya boken för anställda vid Humanistiska fakulteten bidrog några av skribenterna och de som intervjuats med en bakgrund och beskrivning av innehållet i boken.