"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-01-27

Ny bok om konservativ religiositet och dess relation till majoritetssamhället

NYHET En internationell antologi undersöker hur konservativa religiösa grupper förhåller sig till den moderna, sekulära kulturen. Antologin är redigerad av Stefan Gelfgren och Daniel Lindmark, båda Umeå universitet.

Text: Per Melander

I tio fallstudier behandlar antologin Conservative Religion and Mainstream Culture: Opposition, Negotiation, and Adaptation hur konservativa religiösa grupper relaterar till det liberala och sekulära majoritetssamhället. Samtidigt tar antologin upp hur dessa konservativa grupper betraktas och behandlas av det omgivande samhället.

Antologin undersöker spänningsfältet mellan å ena sidan rätten att hävda sin religiösa exklusivitet, och å andra det liberala samhällets pluralism och religionsfrihet för alla. Studierna bidrar till en mer nyanserad och mångsidig bild av konservativ religiositet och dess plats i samhället.

Tyngdpunkt på konservativa kristna

De medverkande forskarna representerar olika discipliner som sociologi, statsvetenskap, musikvetenskap, kulturstudier, religionsdidaktik, religionssociologi och kyrkohistoria.

Fallstudierna har en tyngdpunkt på konservativa kristna grupper i Nordeuropa, men inbegriper även konservativ religion i Israel, Australien, Sydafrika och USA. Framträdande delteman är utbildning, ungdomskultur och medier.

Boken är utgiven i Palgrave Macmillans skriftserie Studies in Lived Religion and Societal Challenges, och redaktörer är Stefan Gelfgren, docent i religionssociologi och Daniel Lindmark, professor i kyrkohistoria, båda verksamma vid Institutionen för idé- och samhällsstudier.

Läs mer på palgrave.com