"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-08-21

Ny bok om rituella rum och heliga platser

NYHET Forskare vid Humanistiska fakulteten medverkar i en ny antologi om rituella rum och heliga platser. Boken ges ut av det nordiska forskarnätverket REHN (Religious History of the North), som leds från Umeå universitet.

Text: Per Melander

Antologin Rituella rum och heliga platser: Historiska, samtida och litterära studier innehåller nio kapitel där forskare från olika discipliner utforskar hur människor skapar, använder och förhåller sig till rituella rum och heliga platser. Boken uppmärksammar både traditionella kyrkorum och andra platser där helighet upplevs och ritualer utförs.

I antologin medverkar tre forskare från Humanistiska fakulteten. Deras bidrag är inriktade på norrländska förhållanden: cancerpatienters upplevelser av gudsmöten på Norrlands universitetssjukhus (Mikael Lundmark), kyrkan som liturgiskt rum i Beppe Wolgers Jämtlandsdiktning (Anders Persson) samt återbegravningen av samiska mänskliga kvarlevor på Lycksele gamla kyrkogård 2019 (Daniel Lindmark).

Antologin är redigerad av Daniel Lindmark, professor, Institutionen för idé- och samhällsstudier och f.d. universitetslektor Anders Persson, Institutionen för kultur- och medievetenskaper. Den ingår som nummer 3 i skriftserien Studies on the Religious History of the North. Skriftserien ges ut med peer review av det nordiska forskarnätverket REHN (Religious History of the North), som samordnas av Daniel Lindmark.

Boken kan beställas från bokförlaget Artos.