"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-03-30

Nya rapporter från Arcum-affilierade forskare

NYHET En workshop om samisk matkultur, ett forskarsinternat om stress och hälsa, och konferensdeltagande i Åbo. Läs om vad Arcums strategiska medel möjliggjort för våra affilierade forskare, med tre nya inkomna rapporter i mars 2020.

Text: Oscar Sedholm

Varje år fördelar Arcum ut strategiska medel till affilierade forskare, för att stärka arbetet med arktiskt forskning vid Umeå Universitet. Under mars 2020 har vi fått in tre rapporter från mottagare

Forskarinternatet, forskargruppen Stress and Health in Youth (Umeå SHY)

Maria Wiklund, universitetslektor vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering rapporterar om ett forskarinternat som genomfördes i november 2019. 

Forskarinternatet genomfördes av forskargruppen Stress and Health in Youth (Umeå SHY) i inom Umeå SHY:s forskningsprojekt ”Hen, hon, han. Stegvis utveckling av hälsofrämjande kontext- och genusmedvetna insatser för unga med psykisk ohälsa i norra Sverige”. Första delen av projektet finansierades med stöd av Folkhälsomyndigheten (FHM) och utmynnade i en intern rapport till FHM (på svenska). Det vetenskapliga arrangemanget – forskarinternatet syftade till fortsatt bearbetning av det redan insamlade forskningsmaterialet till forskningspublikationer i internationella vetenskapliga tidskrifter. I samband med aktiviteten planerades även en forskaransökan (Forte) för fortsatt finansiering av interventionsutveckling för unga med psykisk ohälsa i norra Sverige (urban/rural kontext).

Deltagande i konferensen Nordic Flame Days, i Åbo, Finland

Anna Strandberg, förste forskningsingenjör vid Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik rapporterar om konferensdeltagande i augusti 2019.

Jag deltog i konerensen Nordic Flame Days, i Åbo, Finland. Jag presenterade mina resultat kring förnybar energi och återvinning av växtnäringsämnen.
Aska ackumuleras under förbränning, vilket gör det möjligt att till exempel använda den fosforbundna fraktionen i den producerade askan för vidare bearbetning och återvinning. Ämnet är viktigt för att klara de stora globala utmaningarna vi står inför idag, där vi har behöv av ett mer cirkulärt samhälle. Fosfor är ett viktigt näringsämne, alla organismer behöver det för sin primära funktion. Metabola processer i arktiska växter och jordar är ofta näringsämnen begränsade, av kväve eller genom en kombination av kväve och fosfor. Fosfor har visat sig spela en avgörande roll för att bestämma den långsiktiga kolcykeln i det arktiska ekosystemet.

Workshop med temat samisk matkultur, matlagning och matupplevelser

Maria Waling, prefekt vid Institutionen för kost- och måltidsvetenskap, rapporterar om en tvådagars workshop som genomfördes i oktober 2019.

Under workshopens första dag hölls i Tráhppie vid Gamlia träffade studenterna Kristoffer Åström, Slow food sapmi samt Andreas Lidström, Lapplandsvilt, Vilhelmina. De fungerade som workshopsledare och tillhandahöll också råvaror samt viss utrustning. Studenterna fick, i två grupper, dels arbeta praktiskt med råvaror som fisk, kött, renblod mm. dels prova på traditionell matlagning och tillagningsmetoder. Detta skedde både inomhus och utomhus där en av grupperna tillagade sina rätter över öppen eld samt även fick prova att lättröka rätter. Utöver de praktiska momenten fick studenterna också ta del av presentationer där Kristoffer och Andreas introducerade traditionella råvaror och tillagningsmetoder men också gav mer övergripande beskrivningar av renskötsel, samisk
kultur mm. Workshopen avslutades med ett seminarium där studenterna utifrån ett antal diskussionsfrågor om förförståelse/tradition/genus/framtid och hållbarhet fick diskutera sina nyvunna kunskaper och erfarenheter samtidigt som de också hade möjlighet att ställa frågor till de två workshopsledarna.

Under förmiddagen på dag två föreläste och förevisade Ann Sparrock samisk mat och traditionell matkultur, produkter samt tillagning för studenterna vid Gastronomiprogrammet. Detta var ett väldigt bra komplement till den första dagen där studenterna fick möjlighet att fördjupa sina kunskaper men också introducerades till delvis andra råvaror, tekniker och tillagningsmetoder. Studenterna fick även här möjlighet att praktiskt både tillaga och provsmaka olika produkter. Delar
av det de tillagade under förmiddagen serverades senare under eftermiddagens föreläsning tillsammans med andra råvaror och produkter som Ann Sparrock tillhandahöll.

Under eftermiddagen på workshopens andra dag hölls en öppen föreläsning på temat: Samisk matkultur, matlagning och matupplevelser där studenter, lärare vid institutionen för kostvetenskap och Restauranghögskolan (nuvarande institutionen för kost- och måltidsvetenskap) andra institutioner vid universitetet och allmänhet var inbjudna och deltog i seminariet. Under föreläsningen deltog också intressenter från Slow Food Sampi och Samiska riksförbundet, både som
presentatörer och åhörare. Ambitionen med workshopen var att förena forskning, samisk matkultur och hantverk. Workshopen inleddes med en introduktion av vice rektor Dieter Müller samt föreståndare för Restauranghögskolan Carita Bengs. Därefter berättade Ann Sparrock, samisk matambassadör för offentlig gastronomi i Jämtland och Härjedalen, om traditionell samisk mat och matkultur samt bjöd även åhörarna på olika smakprover. Därefter presenterade Madeleine Eriksson, lektor vid institutionen för geografi, sin forskning som berör livsmedelsindustrin och bär.

Workshopen avslutades med presentationer av EllaCarin Blind och Anneli Jonsson som berättade om arbetet inom Slow Food Sapmi och svenska samernas riksförbund. Föreläsningen avslutades med frågor och diskussion. Eftermiddagen var som helhet väldigt uppskattad och välbesökt. Ambitionen med dessa två dagar var att skapa ett möte och utbyte mellan traditionell kunskap, forskning och utbildning, men även att lyfta och uppmärksamma den samiska maten, måltiden och tillagningstekniker samt höja kunskapen och kompetensen hos studenter och personal vid våra utbildningar (Gastronomi och kostvetarprogrammet). Workshopsaktiviteterna var mycket uppskattade bland studenter och personal. Workshopens syfte har uppnåtts och vi har framgent ambitioner att även fortsatt ha inslag av samisk matkultur i våra program. Samtal med bl.a. Várdduo och Slow Food Sapmi har initierats för att diskutera hur vi kan gå vidare genom fortsatt samarbete.

 

Vill du veta mer om Arcums strategiska medel? Du hittar länkar både till oss och vår satsning på strategiska medel nedan.

Maria Wiklund
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 50 84
Anna Strandberg
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 94 04
Maria Waling
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 64 83