"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Maria Wiklund

lektor och docent, med tvärvetenskaplig forskningsinriktning mot folkhälsovetenskap, medicinsk sociologi, samt genusteoretiska och sociokulturella perspektiv på kropp, rörelse och hälsa.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Enhet: Fysioterapi
Plats
Umeå universitet, 901 87 Umeå

Maria Wiklund är lektor och docent i fysioterapi, med tvärvetenskaplig forskningsinriktning mot folkhälsovetenskap, medicinsk sociologi, samt genusteoretiska och sociokulturella perspektiv på kropp, rörelse och hälsa.

Maria är koordinator för den tvärvetenskapliga forskargruppen Stress and health in Youth vid Umeå universitet (Umeå SHY). Umeå SHY syftar till att öka och bredda förståelsen av barns och ungas kroppslighet, stress och psykiska hälsa, samt att utveckla och utvärdera hälsofrämjande och genusmedvetna interventioner inom tex elevhälsa, ungdomsmottagningar och psykiatrisk öppenvård.

Maria är medlem i forskargruppen Genus, arbetsliv och psykosocial hälsa (GAP). GAP anlägger psykosociala, sociokulturella och genusteoretiska perspektiv på kropp, hälsa och rörelse. GAP studerar hur dessa perspektiv kan utvecklas och integreras inom fysioterapeutisk teori, metod och praxis.

Maria har sin specifika expertis inom olika kvalitativa forskningsmetoder, empiriskt grundade och teoretiskt inriktade, vilka även innefattar deltagarmedverkan och samskapande design.

International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, Taylor & Francis 2024, Vol. 19, (1)
Goicolea, Isabel; Richter Sundberg, Linda; Wiklund, Maria; et al.
BMC Health Services Research, BioMed Central (BMC) 2024, Vol. 24
Richter Sundberg, Linda; Gotfredsen, Anne; Christianson, Monica; et al.
BMC Health Services Research, BioMed Central (BMC) 2024, Vol. 24, (1)
Tjernström, Katharina; Lindberg, Inger; Wiklund, Maria; et al.
Nordic Studies in Education, Cappelen Damm Akademisk 2023, Vol. 43, (3) : 225-240
Einarsson, Sandra; Johansson, Anna; Kautto, Ethel; et al.
BMC Women's Health, BioMed Central (BMC) 2023, Vol. 23, (1)
Tjernström, Katharina; Lindberg, Inger; Wiklund, Maria; et al.
Counselling and Psychotherapy Research, John Wiley & Sons 2023, Vol. 23, (4) : 893-905
Åhlander, Anna; Strömbäck, Maria; Sandlund, Jonas; et al.
BMC Health Services Research, BioMed Central 2022, Vol. 22, (1)
Goicolea, Isabel; Wiklund, Maria; Linander, Ida; et al.
BMC Musculoskeletal Disorders, BioMed Central 2022, Vol. 23, (1)
Karlström, Josefin; Wiklund, Maria; Tengman, Eva
"Jag är inte ensam, det finns andra som jag": unga hbtqi-personers levnadsvillkor, Växjö: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 2022 : 89-113
Linander, Ida; Wiklund, Maria
Physiotherapy Theory and Practice, Taylor & Francis 2022, Vol. 38, (13) : 2316-2329
Stenberg, Gunilla; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Strömbäck, Maria; et al.
Sexual & Reproductive HealthCare, Elsevier 2022, Vol. 33
Thomson, Anna; Christensen, Ellen; Wiklund, Maria; et al.
Journal of occupational rehabilitation, Springer 2021, Vol. 31, (2) : 263-274
Eskilsson, Therese; Norlund, Sofia; Lehti, Arja; et al.
BMC Public Health, BioMed Central 2021, Vol. 21
Jonsson, Frida; Christianson, Monica; Wiklund, Maria; et al.
NORA: Nordic Journal of Feminist and Gender Research, Routledge 2021, Vol. 29, (2) : 110-123
Linander, Ida; Goicolea, Isabel; Wiklund, Maria; et al.
Journal of Medical Internet Research, JMIR Publications 2021, Vol. 23, (7)
Pettersson, Beatrice; Janols, Rebecka; Wiklund, Maria; et al.
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2021, Vol. 11, (10) : e048922-e048922
Richter Sundberg, Linda; Christianson, Monica; Wiklund, Maria; et al.
International Journal for Equity in Health, BioMed Central 2020, Vol. 19, (1)
Jonsson, Frida; Goicolea, Isabel; Christianson, Monica; et al.
Folkhälsomyndigheten 2020
Linander, Ida; Strömbäck, Maria; Wiklund, Maria; et al.
COPD: Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Taylor & Francis 2020, Vol. 17, (5) : 533-542
Lundell, Sara; Wadell, Karin; Wiklund, Maria; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2020, Vol. 17, (11)
Månsson, Linda; Wiklund, Maria; Öhberg, Fredrik; et al.
BMC Health Services Research, BioMed Central 2020, Vol. 20, (1)
Waenerlund, Anna-Karin; San Sebastian, Miguel; Hurtig, Anna-Karin; et al.
BMC Geriatrics, BioMed Central 2019, Vol. 19
Pettersson, Beatrice; Wiklund, Maria; Janols, Rebecka; et al.
Sport, Education and Society, Abingdon: Routledge 2019, Vol. 24, (5) : 441-454
Wiklund, Emelie; Jonsson, Emma; Coe, Anna-Britt; et al.
Global Health Action, Vol. 11, (sup3) : 1-10
Annandale, Ellen; Wiklund, Maria; Hammarström, Anne
International Journal for Equity in Health, BioMed Central 2018, Vol. 17
Goicolea, Isabel; Carson, Dean; San Sebastian, Miguel; et al.
International Journal of Mental Health Systems, BioMed Central (BMC) 2018, Vol. 12
Goicolea, Isabel; Hultstrand Ahlin, Cecilia; Waenerlund, Anna-Karin; et al.
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2018, Vol. 52
Lundell, Sara; Wadell, Karin; Wiklund, Maria; et al.
Global Health Action, Taylor & Francis Group 2018, Vol. 11, (sup3)
Wiklund, Maria; Ahlgren, Christina; Hammarström, Anne
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Vol. 31, (1) : 45-53
Lehti, Arja; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Stålnacke, Britt-Marie; et al.
BMC Health Services Research, BioMed Central 2017, Vol. 17
Lundell, Sara; Tistad, Malin; Rehn, Börje; et al.
Physiotherapy in mental health and psychiatry: a scientific and clinical based approach, Elsevier 2017 : 290-298
Strömbäck, Maria; Wiklund, Maria
Journal of Youth Studies, Routledge 2016, Vol. 19, (10) : 1321-1337
Coe, Anna-Britt; Wiklund, Maria; Uttjek, Margaretha; et al.
BMC Health Services Research, Vol. 16
Goicolea, Isabel; Christianson, Monica; Hurtig, Anna-Karin; et al.
Physiotherapy Theory and Practice, Vol. 32, (1) : 20-33
Strömbäck, Maria; Wiklund, Maria; Salander Renberg, Ellinor; et al.
Global Health Action, Taylor & Francis 2016, Vol. 9
Wiklund, Maria; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Stålnacke, Britt-Marie; et al.
Feministiskt tänkande och sociologi: teorier, begrepp och tillämpningar, Lund: Studentlitteratur AB 2015 : 151-167
Bengs, Carita; Wiklund, Maria
PLOS ONE, Vol. 10, (5) : 1-18
Hammarström, Anne; Lundman, Berit; Ahlgren, Christina; et al.
När livet känns fel: ungas upplevelser kring psykisk ohälsa, Stockholm: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 2015 : 174-196
Strömbäck, Maria; Wiklund, Maria; Bengs, Carita; et al.
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Vol. 29, (2) : 234-247
Strömbäck, Maria; Wiklund, Maria; Salander Renberg, Ellinor; et al.
Journal of Rehabilitation Medicine, Foundation of Rehabilitation Information 2015, Vol. 47, (4) : 365-371
Stålnacke, Britt-Marie; Haukenes, Inger; Lehti, Arja; et al.
När livet känns fel: ungas upplevelser kring psykisk ohälsa, Stockholm: mucf.se 2015 : 153-173
Wiklund, Maria; Danielsson, Ulla; Strömbäck, Maria; et al.
Fysioterapi, Stockholm: 2015, (03) : 24-30
Wiklund, Maria; Strömbäck, Maria
PLOS ONE, Vol. 9, (5)
Hammarström, Anne; Haukenes, Inger; Fjellman Wiklund, Anncristine; et al.
Young - Nordic Journal of Youth Research, Sage Publications 2014, Vol. 22, (3) : 271-289
Strömbäck, Maria; Formark, Bodil; Wiklund, Maria; et al.
SAGE Open, SAGE Open 2014, Vol. 2, (4) : 1-17
Wiklund, Maria; Öhman, Ann; Bengs, Carita; et al.

Maria Wiklund undervisar och handleder på grundutbildning såväl som på avancerad nivå och i forskarutbildning. På fysioterapeutprogrammet undervisar Maria inom områden som professionellt förhållningssätt, samtalsmetodik, beteendevetenskap, psykosomatik, kris och trauma, genusrelaterade och sociokulturella perspektiv på hälsa och kroppslighet (embodiment), samt kroppsorienterade metoder. Undervisningsinslagen anlägger ofta tvärvetenskapliga perspektiv med studentaktiv pedagogik som integrerar teori och praktisk tillämpning.

Maria är meriterad lärare enligt Umeå universitets meriteringsmodell.