"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-12-21

Nytt centrum förstärker funktionshinderforskningen ytterligare

NYHET Vid Umeå centrum för funktionshinderforskning bedrivs forskning inom ett flertal vetenskapsområden i nära samarbete med aktörer från det omgivande samhället

Text: Elin Andersson

Under hösten 2020 fick det tidigare närverket för forskning om funktionshinder vid Umeå universitet status som ett centrum vid den samhällsvetenskapliga fakulteten kallat Umeå centrum för funktionshinderforskning (UCFF). UCFF samlar forskare från hela universitetet och har nära band till praktiker och brukarrörelser.

- Inom UCFF vill vi synliggöra forskning om funktionshinder, möjliggöra för forskare att samverka över ämnesgränser och bidra till ett ömsesidigt kunskapsutbyte mellan universitetet och det omgivande samhället. Vi hoppas också att UCFF kan utgöra en resurs för Umeå universitet i frågor om tillgänglighet och lika villkor i relation till funktionshinder, säger Jens Ineland, föreståndare för UCFF. 

Abbas Haghjo, vice ordförande i Funktionsrätt Västerbotten, sitter i UCFF:s styrelse och har lång erfarenhet av att se nyttan av samarbete mellan forskare och brukarrörelser.

- För min organisation, Funktionsrätt Västerbotten, fungerar UCFF som en samverkansplattform mellan oss och forskare vid Umeå universitet. Detta blir sedan i förlängningen ett sätt att sammanlänka forskarsamhället och medborgarna. UCFF:s verksamhet har genom åren bidragit stort till att lyfta funktionsrättfrågorna inom länet och nationellt. Vår målgrupp har kunnat ta del av ny kunskap från universitetet och det berikar det arbete vi gör för rättighetsbärarna. Vi har även deltagit som referensgrupp till olika forskningsprojekt och medverkat i föreläsningar och seminarier.

Samarbete vinst för alla

Forskare som bedriver forskning om funktionshinder är ofta ensamma inom fältet på sin arbetsplats. Genom UCFF får de möjlighet att möta andra som studerar liknande problem.

- Samarbetsmöjligheterna har bidragit till fruktbara samarbetsprojekt och framgångsrika forskningsansökningar. Sådan flerdisciplinär forskning efterfrågas också alltmer av forskningsråd, välfärdssystemets aktörer och intresseorganisationer. UCFF ramar in och synliggör den omfattande forskning som redan pågår vid Umeå universitet samtidigt som våra aktiveter främjar samverkan och samarbeten samt kunskapsbyten mellan universitetet och omgivande samhället, säger Jens Ineland. 

- Samarbetet mellan Umeå universitet och Funktionsrätt Västerbotten berikar och förstärker båda parter. Genom vårt samarbete har vi kunnat bidra i forskning och kunskapsutveckling och detta har hjälpt oss i arbetet för ett samhälle för alla, säger Abbas Haghjo.

Läs mer om Umeå centrum för funktionshinderforskning

Kontaktinformation

Jens Ineland
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 40