"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-06-15

Nytt instrument förutsäger risken för hjärt-kärlsjukdom

NYHET Ett nytt instrument presenterades under gårdagen i European Heart Journal för att förebygga kardiovaskulär sjukdom i Europa. Data har analyserats från mer än 700 000 deltagare för att utveckla moderna riskmodeller skräddarsydda för att användas i ett europeiskt kontext. Bland deltagarna i studien finns representation från MONICA-studien i Norr- och Västerbotten.

Text: Linnéa Höök

Ny forskning från European Society of Cardiology (ESC) har publicerats idag i European Heart Journal. 1,2. I artikeln presenteras modeller för att förutsäga insjuknande i  hjärt-kärlsjukdomar såsom hjärtinfarkt och stroke under tio år. Dessa modeller bygger på individens riskfaktorer såsom kolesterol, blodtryck och rökning och tar hänsyn till ålder och kön. Syftet är att identifiera individer som behöver livsstilsförändringar och i vissa fall medikamentell behandling för att minska risken för insjuknande i dessa sjukdomar.

Data från över 700 000 deltagare

Forskningen - utförd av arbetsgrupperna SCORE2 tillsammans med ESC Cardiovascular Risk Collaboration - analyserade data från mer än 700 000 
medelålders och äldre deltagare i flera befolkningsbaserade studier för att utveckla riskprognosmodeller skräddarsydda för Europa.

Deltagarna hade ingen känd  hjärt-kärlsjukdom vid studiestart. Totalt registrerades mer än 30 000 CVD-händelser (hjärtinfarkt eller stroke) under uppföljningen.

Ett viktigt verktyg för att behandla och förebygga

Dessa riskmodeller anpassades sedan för att mer exakt uppskatta CVD-risk för låg-, medel-, hög- och mycket högriskregioner i Europa, med användning av data från befolkningsbaserade register som involverar miljontals individer i Europa.

– Detta är ett viktigt verktyg för att ge adekvata livsstilsråd och ibland medikamentell behandling till dem med förhöjd risk för 
att insjukna eller dö i kardiovaskulär sjukdom säger Stefan Söderberg vid Umeå Universitet, PI för MONICA studien.

SCORE2 kommer att vara del av de  kommande europeiska riktlinjerna för förebyggande av kardiovaskulär sjukdom.

MER INFORMATION

MONICA är ett samarbete mellan Region Norrbotten, Region Västerbotten och Umeå universitet.
MONICA-studien kom till på initiativ av Världshälsoorganisationen WHO och började som en internationell kartläggning av hjärt- och kärlsjukdomar. När projektet startade 1985 såg statistiken gällande riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom i norra Sverige dyster ut, sedan dess har utvecklingen tagit stora steg framåt. Läs mer om MONICA-studien här.


ARTIKLAR
[1] Research paper: ‘SCORE2 risk prediction algorithms: revised models to estimate 10-year risk of cardiovascular disease in Europe’. European Heart Journal. https://academic.oup.com/eurheartj/article-lookup/doi/10.1093/eurheartj/ehab309

[2] Research paper: ‘SCORE2-OP risk prediction algorithms: estimating incident cardiovascular event risk in older persons in four geographical risk regions’.  https://academic.oup.com/eurheartj/article-lookup/doi/10.1093/eurheartj/ehab312

Kontakt

Stefan Söderberg
Professor, överläkare
E-post
E-post