"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-11-23

Omställningar i japanskt och svenskt skogsbruk utforskas på MIRAI 2.0

NYHET Under MIRAI 2.0 Research and Innovation Week 2023 undersöktes omställningar inom japanskt och svenskt skogsbruk i en tvärvetenskaplig workshop.

Under MIRAI 2.0 Research and Innovation Week 2023 undersöktes omställningar inom japanskt och svenskt skogsbruk i en tvärvetenskaplig workshop.

Workshopen med titeln "Forests at a Crossroads: Sustainable Pathways for Sweden and Japan" initierades av professor Mattia Bianchi, Matts Carlgren Chair i företagsadministration och professor i Innovation Management vid House of Innovation, Handelshögskolan i Stockholm (SSE), och organiserades gemensamt med Janina Priebe för Future Forests och forskningsprojektet Route to Paris. Utbytet av olika perspektiv betonade vikten av att samarbeta för att utforma hållbara metoder och innovativa lösningar för skogsbrukssektorerna i både Japan och Sverige.

Workshopen tog sin utgångspunkt i observationer från professor Mattia Bianchis senaste besök i Japan, som visade på både likheter och skillnader i Japans och Sveriges skogsbrukssystem. Medan båda länderna betonar hållbara metoder, underströk Bianchi särdragen i deras naturliga förhållanden och skogsbruksstrategier. Janina Priebe presenterade sina resultat från pågående forskning om historiska omställningar i den svenska skogssektorn, vilka satte scenen för att utforska aktuella omställningar i båda ländernas skogssektorer.

Professor Peichen Gong (SLU) talade om att uppnå en optimal balans mellan skogens ekonomiska, ekologiska och sociala fördelar, och om betydelsen av faktorer på systemnivå, såsom kulturella och institutionella förhållanden.

Ett annat viktigt bidrag handlade om Japans innovativa användning av skogsbruk för landsbygdsutveckling, presenterat av Kie Sanada (Ritsumeikan Asia Pacific University, College of Asia Pacific Studies). Diskussionen kretsade kring hur Japan utnyttjar skogsbrukssektorn för att driva på den socioekonomiska tillväxten på landsbygden, och presenterade potentiella modeller för hållbar landsbygdsutveckling.

Leif Sundberg (UMU) undersökte integrationen av AI i skogsbruksdataanalys och erkände dess potential för att optimera förvaltningsmetoder. Samtalen kretsade kring att utnyttja AI för förbättrat beslutsfattande och prediktiv analys, och betonade dess roll för att förbättra hållbarhetsarbetet men också utmaningar med att använda AI-metoder.

Workshopen utforskade omställningarna inom båda ländernas skogsbrukssektorer. Sammanfattningsvis fungerade MIRAI 2.0-workshopen som en plattform för kunskapsutbyte för att koppla samman skogliga omställningar i olika globala sammanhang, vilket gav värdefulla insikter om hållbara metoder och innovativa tillvägagångssätt.