"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-10-29

Pågående klustersmitta hos studenter vid Teknisk fysik

NYHET De senaste dagarna har det uppdagats att tio studenter vid tre olika årskurser på Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik har bekräftats smittade av covid-19. Och antalet kan stiga.

Text: Anna Lawrence

Flertalet av de tio studenterna som bekräftats smittade av covid-19 hade deltagit i en fest som också misstänks vara en möjlig källa till smittspridningen. Studenterna går år ett, två och tre på Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik vid Institutionen för fysik.

Smittskyddsenheten vid Region Västerbotten är inkopplad och smittspårning genomförs. En stor del av kurserna på termin två till fem inom programmet hölls redan digitalt. Sedan den ökade smittspridningen har dessutom tre salstentamina ändrats till andra digitala former och anpassningar görs där det behövs. Universitetets krisledningsgrupp informerades i ett tidigt skede om smittspridningen.

– Vi hoppas att de smittade studenterna mår bra och att de snart tillfrisknar, säger Per Ragnarsson, ordförande i Krisledningsgruppen. En lärdom vi behöver dra av detta och liknande kluster är att det är oerhört viktigt att var och en följer myndigheternas rekommendationer. Om man känner sig det minsta sjuk måste man hålla sig hemma och testa sig. Vi uppmanar också alla våra studenter att tänka sig för innan man väljer att delta i fester även om det känns trist.

Krisledningsgruppen vill också berömma hur de berörda institutionerna och kursansvariga har hanterat den uppkomna situationen.

Håll dig uppdaterad på umu.se/covid-19