"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-12-20 Uppdaterad: 2023-02-17, 13:13

Pedagogiskt meriterade lärare vid Umeå universitet

NYHET Under hösten 2022 utnämndes 14 meriterade och 4 excellenta lärare i Umeå universitetets pedagogiska meriteringsmodell. Sedan 2014 har totalt 316 meriterade och excellenta lärare utnämnts.

Vartannat år hålls en ceremoni och festmiddag för att uppmärksamma de lärare som utnämnts. Vanligtvis sammanfaller ceremonin med den Universitetspedagogiska konferensen, men på grund av pandemin blev 2021 års ceremoni framskjuten till september 2022.

Det var ett efterlängtat firande.

– Det var ett efterlängtat firande och ett tillfälle som poängterar undervisningens värde vid Umeå universitet, säger Heidi Hansson, ordförande i nämnden för högskolepedagogisk meritering samt vicerektor med ansvar för utbildning.

Nästa ceremoni infaller den 9 november 2023 och festföremålen är lärare som utnämnts från hösten 2021 till våren 2023. Denna gång i samband med 30 års-jubileet av den Universitetspedagogiska konferensen.

Ett av kraven för att få söka till den pedagogiska meriteringsmodellen är att läraren har genomgått högskolepedagogisk utbildning. Det är de sakkunniga som bedömer om kravet på utbildning är uppfyllt. För att underlätta dokumentationen och bedömningen har ansökningssidan och annonsen förtydligats inför vårens utlysning. Det ska framgå av CV vilken högskolepedagogisk utbildning den sökande har samt att den motsvarar minst 10 veckor eller 15 hp. Intyg eller annan dokumentation som styrker omfattningen och uppgifterna i CV ska bifogas.

Nästa ansökningsperiod i meriteringssystemet är den 15 januari – 15 februari 2023.

Utnämningar till excellent lärare höstterminen 2022

Samhällsvetenskaplig fakultet

Malin Harrysson Näsholm, universitetslektor, Handelshögskolan, Företagsekonomi

Medicinsk fakultet

Ann Sörlin, universitetslektor, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Umeå universitetsbibliotek

Suzanne Brink, universitetslektor, Universitetspedagogik och lärandestöd 
Åse Tieva, universitetslektor, Universitetspedagogik och lärandestöd 

Utnämningar till meriterad lärare höstterminen 2022

Samhällsvetenskaplig fakultet

David Granlund, universitetslektor, Handelshögskolan, Nationalekonomi
Kim Wickman, universitetslektor, Pedagogiska institutionen
Ulrika Leijerholt, universitetslektor, Handelshögskolan, Företagsekonomi

Humanistisk fakultet

Alana Vincent, universitetslektor, Institutionen för idé- och samhällsstudier
Mai Trang Vu, universitetslektor, Institutionen för språkstudier

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Lena Svensson, universitetslektor, Institutionen för Molekylärbiologi
Loïs Vanhée, universitetslektor, Institutionen för Datavetenskap

Medicinsk fakultet

Cecilia Koskinen Holm, biträdande universitetslektor, Institutionen för odontologi
Jakob Walldén, universitetslektor, Institutionen för Kirurgisk och perioperativ vetenskap
Michael Druzin, universitetslektor, Institutionen för integrativ medicinsk biologi
Pontus Karling, universitetslektor, Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin
Åsa Carlsund, universitetsadjunkt, Institutionen för Omvårdnad

Umeå universitetsbibliotek

Katarina Winka, universitetslektor, Universitetspedagogik och lärandestöd
Oskar Gedda, universitetslektor, Universitetspedagogik och lärandestöd 

För mer information, kontakta gärna

Heidi Hansson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 56 49