"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-11-15 Uppdaterad: 2023-12-01, 09:39

Pensionerade public service-anställda fördjupade sig i AI

NYHET Radions och Televisionens pensionärsklubb besökte Humlab, där forskare från Institutionen för datavetenskap och Institutionen för informatik presenterade olika aspekter av AI. Bland annat fick besökarna lära mer om utvecklingen av Artificiell intelligens – från dess att den endast levde i litteratur genom monster och maskiner med mänskliga förmågor – till dagens ChatGPT.

– Det var väldigt intressant och fascinerande att vi har sådan spjutspets i grannkvarteren. Det var fördjupande presentationer och väldigt bra föreläsare, säger Kjell Oscarsson som har jobbat som musikproducent på Sveriges radio P2.

Besöket inleddes med att Virginia Dignum, professor i ansvarsfull artificiell intelligens, introducerade ämnet och berättade om sitt uppdrag i Förenta nationernas expertorgan för artificiell intelligens.

Den uppfattning vi har om att ChatGPT resonerar som en mänsklig samtalspartner är alltså inte korrekt, utan främjas medvetet av OpenAI.

Därefter talade Frank Dignum, professor vid Institutionen för datavetenskap, om Artificiell generell intelligens, ansvarsfull artificiell intelligens och ChatGPT. ChatGPT lanserades 2022 av OpenAI och marknadsförs under parollen Ask me anything. Användaren får svar direkt och kan ha en konversation med chattroboten som kan uppfattas ha människolik intelligens.

– Ibland ger vissa förprogrammerade fraser sken av att ChatGPT är verkligt socialt medveten. I allmänhet kommer ChatGPT att förutsäga vad en genomsnittlig person skulle producera som text baserat på en stor mängd indata. Den uppfattning vi har om att ChatGPT resonerar som en mänsklig samtalspartner är alltså inte korrekt, utan främjas medvetet av OpenAI genom det gränssnitt de tillhandahåller, säger Frank Dignum.

AI:s årstider

Karin Danielsson, föreståndare för Humlab och docent i informatik, presenterade perspektiv på AI i historisk och nutida kontext. Hon beskrev de faser som lett till AI:s framväxt, så kallade årstider: Våren, fram till 1960-talet, när artificiellt liv främst beskrevs inom litteraturen, samt om den första vetenskapliga sammankomsten där begreppet Artificiell intelligens myntades. Sommaren, som sträcker sig från 1960-talet och kännetecknades av två decennier med framsteg, där datorprogrammet ELIZA, en av de första chatbottarna, skapades. Under 1970-talet som kan beskrivas som AI:s vinter växte istället en misstro fram och samhället började ifrågasätta den positiva inställningen till AI som fanns.

Vår nutid kan beskrivas som AI:s höst – skördetid. Karin beskrev vidare hur forskning om AI rört sig från att fokusera på vad kan vi, med stöd av AI lära oss om människan, till att försöka skapa system som ska påminna om eller ersätta människan.

Det är också många frågor vi ännu inte har svaret på, till exempel vad innebär det att växa upp med AI-system som efterliknar mänskliga beteenden, våra sätt att kommunicera?

– Vi börjar nu se effekter av att växa upp och leva med digital teknik, exempelvis AI-system. Vi har erfarenheter med oss från tidigare digitalisering i samhället, så som skolan. Förhoppningsvis innebär det att vi, när vi väljer att använda dessa system, funderar över, inte vad dessa system kan ersätta, utan hur de kan komplettera vad som redan är bra och fungerar. Det är också många frågor vi ännu inte har svaret på, till exempel vad innebär det att växa upp med AI-system som efterliknar mänskliga beteenden, våra sätt att kommunicera? Kan det påverka hur vi utvecklar våra relationer till andra människor, hur vi lär oss förstå och tolka känslor och intentioner?

Radions och Televisionens Pensionärsklubb finns i hela landet och har totalt 1 200 medlemmar varav 47 av dem finns i Umeå. En av som var med och lyssnade på föredragen var Sonja Mannberg som haft ett långt yrkesliv inom TV.

– Att vi har sådana forskare är imponerande. Det är skönt att höra att man också förstår farorna med AI, vart ska det här leda någonstans och hur ska det gå med mina barn och barnbarn? Jag blev lite lugnare, säger hon.  

Kontakt

Karin Danielsson
Övrig/annan befattning, universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 65 86
Frank Dignum
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 91 01