"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-02-27 Uppdaterad: 2023-10-18, 14:07

Perspectives – nytt forum för forskning och samhällsdebatt

NYHET Den 8 mars ser en ny konferens- och eventserie dagens ljus vid Umeå universitet. Perspectives är ett forum där forskare, beslutsfattare och samhällsaktörer möts för att lyfta olika perspektiv på aktuella ämnen. Årets tema är samhällsomvandling i norr. – Umeå universitet ska vara en plats för samhällsdebatt, en plats där stora frågor diskuteras, säger Dieter Müller, vicerektor vid Umeå universitet.

Text: Johanna Fredriksson

Umeå universitet arrangerar flera framgångsrika populärvetenskapliga mötesplatser för att nå ut med forskning – exempelvis de välbesökta Fika efter en forskare och Vetenskapsluncherna. Det nya forumet – Perspectives – är en konferens- och eventserie med fokus på möten mellan forskare och beslutsfattare, samhällsaktörer, politiker och näringsliv etcetera. Ett forum där aktuella och viktiga samhällsfrågor lyfts och diskuteras utifrån olika perspektiv, därav namnet: ”Perspectives”.

– Vid Umeå universitet sker det relevant och viktig forskning som ibland kan vara lösningen eller ge värdefulla pusselbitar till lösningen på ett samhällsproblem eller samhällsutveckling. Vi vill skapa förutsättningarna för det mötet mellan dem som står mitt i utvecklingen och forskarna som kritiskt granskar den eller på annat sätt bidrar till innovation, säger Dieter Müller.

Detta är Perspectives

Perspectives är en konferens- och eventserie vid Umeå universitet som utforskar olika perspektiv på högaktuella ämnen.
Fokus är att skapa ett forum för möte mellan forskare och beslutsfattare, samhällsaktörer, politiker och näringsliv etcetera.  
Arrangemangen görs i olika storlek och form och avslutas med en stor konferens, 2023 sker den mellan 30 november och 1 december, dag två är öppen för intresserade. 
Varje år fokuserar på ett tema, för 2023 är temat ”samhällsomvandling i norr”.

Han betonar att det inte alltid är forskarna som kommer med svaren,. Ibland blir det tydligt i möten vilka frågor som man bör titta närmare på och som kan generera relevanta forskningsuppslag.
– Jag tror att kunskapen ofta skapas i samspelet. ”Perspectives” ska vara en plats att möta varandra på ögonhöjd, säger Dieter Müller.

Även inom universitetet finns det ofta många olika perspektiv på samma frågor, också där är mötet viktigt.
– Det blev väldigt tydligt under pandemin, när det diskuterades olika strategier för hur man skulle kunna hantera Covid-19. Även inom ett universitet kan det finnas olika synpunkter, och det är också kunskapsproduktionens natur. Det är inte så att alla är överens från första början, utan olika idéer ska kunna diskuteras och bedömas utifrån vetenskapliga perspektiv, säger Dieter Müller, som hoppas att Perspectives ska vara ett forum som är intellektuellt stimulerande.

Ett väldigt aktuellt tema, och utvecklingen sker dessutom precis där vi står

Arrangemangen inom Perspectives kretsar runt ett och samma tema under året men presenteras i olika form och storlek, där själva finalen är en stor konferens i två dagar i slutet av året.

Just nu finns beslut om att arrangera Perspectives i två år och årets tema är samhällsomvandling i norr.
– Det är ett väldigt aktuellt tema, och utvecklingen sker dessutom precis där vi står, säger Dieter Müller, som  har ett särskilt ansvar för universitetets roll i den pågående samhällsomvandlingen i norr.

Skellefteå i fokus

Första arrangemanget av Perspectives äger rum den 8 mars i Rotundan vid Umeå universitet, under rubriken ”Skellefteå – i förändringens mitt!”. På plats finns då Skellefteås kommundirektör, Kristina Sundin Jonsson samt Peter Larsson, regeringens samordnare för samhällsomvandling i norr.

– Samhällsomvandlingen i norra Sverige drivs av den helt nödvändiga industriella gröna omställningen. På kort tid ska ny infrastruktur och bostäder byggas, nya människor flytta in för arbete i alla de jobb som skapas i industrin, service och offentlig sektor. På samma gång som detta är en möjlighet är det också en extraordinär utmaning som kräver nya sätt att arbeta för alla involverade, säger Peter Larsson, om de perspektiv som han kommer med i panelsamtalet.

Kristina Sundin Jonsson kommer att berätta om Skellefteås del i den pågående samhällsomvandlingen, vad den innebär och att ”de nu är i slutet på början”, som hon säger.
– Jag hoppas kunna delta i ett intressant samtal kring behovet av närheten till den nationella nivån och akademin. Alla perspektiv behövs i en snabb och komplex samhällsutveckling, säger Kristina Sundin Jonsson.

Alla perspektiv behövs i en snabb och komplex samhällsutveckling.

Samhällsomvandlingen i norr är ett tema som berör en bred palett av forskning vid Umeå universitet. Dieter Müller hoppas att många tar tillfället i akt att komma och delta i de arrangemang som skapas under året.
– Det kanske kan ge uppslag för nya forskningsfrågor, eller uppslag för nya utbildningsinitiativ. Jag tror det finns många skäl varför man ska komma och intressera sig för de här frågorna. Samhällsomvandlingen i norr ligger dessutom väldigt nära rent geografiskt, det påverkar oss alla, säger Dieter Müller.

Dieter Müller
Professor, övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 66