"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-05-17

Pollenjakten drar igång och hela veckan tillägnas pollinatörer

NYHET Pollineringsveckan 15 – 23 maj handlar om att uppmärksamma och sprida kunskap om våra livsviktiga pollinatörer och deras roll i ekosystemet. Firandet av den nationella pollineringsveckan är ett initiativ av Pollinera Sverige och finansieras av bland annat Jordbruksverket. Pollen är också temat för Forskarhjälpen 2021 i samverkan med skolelever.

Text: Ingrid Söderbergh

– Vi passar nu på att lansera vårt projekt ”Pollenjakten” som blivit utvalt till Nobel Prize Museums Forskarhjälpen i år. Genom Forskarhjälpen får skolelever möjlighet att prova på riktig forskning. Pollenjakten blir den elfte upplagan av Forskarhjälpen och i år kommer eleverna att samla in viktig data om pollinatörer och pollen tillsammans med oss forskare, säger Natuschka Lee, forskare på Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet och nationell projektledare.

Skolelever analyserar pollen och honung

Bin samlar in pollen och nektar för att få den näring de behöver. I ”Pollenjakten” samarbetar forskare, biodlare, skolor och Nobel Prize Museum för att kartlägga bisamhällenas pollineringsaktiviteter runt om i Sverige.

Genom det samarbete som Natuschka Lee och hennes forskarlag har med svenska biodlare, får man tillgång till pollen från olika delar av landet. Det är detta pollen som eleverna sedan ska arbeta med i skolan efter sommarlovet. Forskningsuppgifterna kommer även att innebära exkursionsövningar utomhus kopplade till pollinatörer och växter.

– Vi kommer att undersöka vilka växter bina besöker i samtliga län i Sverige, växternas tillstånd till exempel med avseende på miljögifter och hur detta kan påverka bina, samt vilka risker det kan finnas för konkurrens mellan honungsbin och vilda pollinatörer, säger Natuschka Lee.

Pollenjakten avslutas på senhösten med honungsanalyser, där skoleleverna lär sig vilken värdefull produkt honung är, att den tyvärr är den tredje mest förfalskade livsmedelsprodukt i världen, och hur man kan påvisa honungens ursprung och därmed identifiera eventuella fuskprodukter. 

Pollineringsekologi på Campus Bigården

Det var för några år sedan som Natuschka Lee, forskare på Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet, tog mod till sig och startade ett helt nytt forskningsfält vid Umeå universitet, nämligen pollineringsekologi. Ambitionen har gett flera Umeåstudenter nya möjligheter att fördjupa sig i detta tema. Fram till nu har minst 15 studenter och utländska erasmusstudenter fått utföra projektarbeten eller examensarbeten inom området.

Denna vår och sommar pågår fem olika spännande examensarbeten kring pollineringsnätverk i Västerbotten och svampar på gott och ont hos bisamhällen. Vidare så samverkar Natuschka Lee och hennes studenter med Länsstyrelsen Västerbotten för att utforska de växter i Västerbotten som vi saknar kunskap om hur de pollineras och av vem.

Många aktiviteter på gång

Förra året firade Umeå universitet pollineringsveckan och den internationella bidagen 18 maj 2020 med invigning av Campus Bigården och lansering av en ny profilprodukt: honung som har producerats av 150 000 flitiga honungsbin.

– Det känns roligt att vi har på så kort tid fått igång så många aktiviteter på rull. Det visar ju att vi har lyckats identifiera ett viktigt behov som har saknats i både grundutbildningen och i vår forskningsmiljö vid Umeå universitet. Vidare så har vi fått mycket positiv respons från biodlare runt om i Sverige som uppskattar våra forskningsinsatser. Så fort rådande pandemiläge tillåter, kommer vi också att dra igång våra populära bisafaris och pollineringsekologiexkursioner i Västerbotten – här får alla deltagare möjlighet att lära sig lite om våra pollinatörer och se ett bisamhälle i aktion – samt smaka på vår honung.

Tidigare artiklar på temat pollineringsekologi

19 maj 2020: Antalet verksamma vid Umeå universitet tredubblas över en natt

28 augusti 2020. LONA-dagar vid Umeå universitet uppmärksammar vilda pollinatörer

Läs mer

Campus Bigården

Pollinera Sverige - aktiviteter under pollineringsveckan

Forskarhjälpen

Allt du behöver veta om "Pollenjakten"