"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-02-10

Prisas för arbete mot inkontinens

NYHET Eva Samuelsson får Nordeas och Umeå universitets innovationspris för nyttiggörande 2021 för sitt långvariga och målmedvetna arbete med behandling av urininkontinens via e-hälsa. Eva Samuelsson är professor i allmänmedicin vid Umeå universitet och överläkare i Östersund.

Text: Ola NIlsson

En enhällig priskommitté motiverar valet:

”Eva Samuelsson har sedan många år målmedvetet och framgångsrikt bedrivit forskning om eHälsa som behandling vid urininkontinens genom forskningsprojektet Tät.nu. Hon har haft ett tydligt mål att utveckla, utvärdera och implementera nya behandlingar via eHälsa och hon har också lyckats nå hela vägen. Var fjärde kvinna och var åttonde man har besvär av urinläckage. Digitalisering och E-hälsobaserade metoder kan öka tillgången till behandling på ett kostnadseffektivt sätt. Sedan 2015 finns appen Tät för behandling av ansträngningsinkontinens fritt tillgänglig på App Store och Google Play, den är tillgänglig på sex olika språk. Appen har laddats ned av över 200 000 användare. Appen Tät var den första appen i världen att utvärderas vetenskapligt i kliniska studier och har fått stor uppmärksamhet bland internationella inkontinensforskare.

En doktorsavhandling vid Umeå universitet har visat att de personer som hade använt appen hade fått både mindre läckage och bättre livskvalitet. Eva Samuelsson projekt har för 2015-2021 erhållit omfattande finansiering från det statliga forskningsrådet Forte, Familjen Kamprads stiftelse samt även Prostataförbundet.

Eva har också tagit steget vidare och startat ett företag, Econtinence AB, för att kunna fortsätta vidareutveckla och tillgängliggöra appen Tät över världen. Eva har både i sin forskning och i sitt entreprenörskap ett unikt driv med patienterna i fokus och är en värdig vinnare av detta pris för sin innovation som redan gör stor nytta för allmänheten.

Eva Samuelsson har i hög grad bidragit till att driva innovation och samhälleligt genomslag genom nya och innovativa lösningar som tydligt adresserar viktiga behov. Hon har uppvisat resiliens och långsiktighet i sitt arbete med nyttiggörande av sin forskning. När det gäller unikitet, kvalité och bidrag till samhällsnytta har Evas forskning mycket högt betyg.

Eva Samuelsson är en synnerligen värdig mottagare av Nordeas och Umeå universitets innovationspris och utses enhälligt till pristagare år 2021.”

Nordeas och Umeå universitets innovationspris för nyttiggörande är på 100 000 kronor och delas ut vid universitetets vårpromotion i maj.

Om innovationspriset

Nordeas och Umeå universitets Innovationspris för nyttiggörande har instiftats för att synliggöra extra framstående insatser inom innovation, implementering samt kommersialisering av forskningsresultat som kan härledas till mottagarens arbete med nyttiggörande av egen forskning. Priset skall vända sig till samtliga vetenskapsområden vid Umeå universitet och särskilt fokus skall läggas på hur mottagarens insatser bidragit till samhällsnytta, hållbar tillväxt eller ökad konkurrenskraft med utgångspunkt i FN:s globala mål. Priskommittén utgörs av Umeå universitets rektor och dekanerna för universitetets fyra fakulteter samt representanter för Nordeas Norrlandsstiftelse och Umeå universitet Holding AB.

Kontakt

Per Ragnarsson
Biträdande universitetsdirektör
E-post
E-post
Telefon
090-786 55 86
Eva Samuelsson
Professor emerita
E-post
E-post
Telefon
090-785 35 31