"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-03-12 Uppdaterad: 2024-03-22, 11:57

”Sápmi på film och TV” - ny bok i serien Skrifter från Várdduo

NYHET I samband med Lars Thomasson symposiet förra veckan lanserades en ny bok i Várdduos skriftserie. Antologin ”Sápmi på film och TV” är ett resultat av forskningsprojektet Samisk audiovisuell samling.


Forskningsprojektet Samisk audiovisuell samling – filmer och teveprogram i arkiv och på webb (2019-2022) ämnade att skapa en infrastruktur för det samiska audiovisuella kulturarvet.

Vid projektets slut presenterades en kollektion bestående av ca 450 filmer och 8600 tv-program som är tillgängliga för forskare via Kungliga biblioteket. Omkring 150 filmer är även allmänt tillgängliga via filmarkivet.se. Nu lanseras antologin Sápmi på film och TV som beskriver hur kollektionen skapats inom ramen för projektet samt belyser några av de filmer och tv-program som den innehåller.

Antologin Sápmi på film och TV, som ges ut inom skriftserien Skrifter från Várdduo – Centrum för samisk forskning, innehåller 13 kapitel där författare från olika discipliner lyfter fram och beskriver delar av kollektionens filmer och tv-program ur olika perspektiv.

 

Antologin finns publicerad digitalt på Diva

Ta del av de ca 150 filmer som gjorts tillgängliga för allmänhet på filmarkivets hemsida

Läs mer om forskningsprojektet Samisk audiovisuell samling – filmer och teveprogram i arkiv och på webb

Läs mer om Várdduos skriftserie

Läs nyhet om antologin på KB:s webbsida