"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-01-30

Satsning på praktikplatser för blivande sjuksköterskor

NYHET Umeå universitet får del av 50 miljoner kronor som tilldelas lärosäten som anordnar sjuksköterskeutbildning. Tillsammans med Region Västerbotten ska universitetet utveckla formerna för verksamhetsförlagd utbildning, VFU.

Text: Josefin Laestadius

Behovet av utbildad vårdpersonal är fortsatt stort och för att få fler sjuksköterskor och bättre kompetensförsörjning satsar regeringen därför på att utveckla verksamhetsförlagd utbildning, VFU, i hälso- och sjukvårdsutbildningar med särskilt fokus på sjuksköterskeutbildningen.

Umeå universitet får 2,25 miljoner av totalt 50 miljoner kronor som tilldelas lärosäten som anordnar sjuksköterskeutbildning. Medlen ska möjliggöra att fler blivande sjuksköterskor får praktik och utbildning på en möjlig framtida arbetsplats.

– Vi är mycket glada över satsningen på VFU för blivande sjuksköterskor även om den kom som en liten överraskning. Vi kommer att se över hur vi kan stärka både den kliniska handledningen och tillgången till VFU-platser av hög kvalitet på eller i närområdet till studieorten, säger Magnus Hultin, vicedekan för samverkan kring klinisk utbildning.

Nya sätt att genomföra verksamhetsförlagd utbildning

Universitetet ska tillsammans med Region Västerbotten utveckla formerna för VFU parallellt med att verksamheten förändras.

– Antalet slutenvårdsplatser inom regionen minskar och därigenom minskar också tillgången till VFU-platser inom slutenvården. Vi behöver finna nya sätt att genomföra VFU som gör att studenterna uppfyller målen för sjuksköterskeexamen. Medlen kan fungera som katalysator för denna omvandling, säger Magnus Hultin.

Enligt regeringen kan medlen till exempel användas till att initiera och utveckla samarbeten med vårdgivare, höja ersättningen till vårdgivare som erbjuder VFU-platser eller erbjuda fler personer handledarutbildning.

Kommer satsningen leda till fler sjuksköterskor som vården är i stort behov av?

– Vi planerar för att starta upp en decentraliserad sjuksköterskeutbildning där studenter boendes i inlandet kommer att kunna genomföra stora delar av utbildningen på sin hemort. Det räknar vi kommer att kunna stärka rekryteringen av sjuksköterskor på dessa orter, säger Magnus Hultin.

Hur många nya VFU-platser skulle behövas framöver?

– VFU-platser inom slutenvård och i primärvård är den begränsande faktorn för att kunna utöka sjuksköterskeutbildningarna här i Västerbotten. Såväl Region Västerbotten som kommunerna behöver fler sjuksköterskor och kan vi med stöd av medlen ordna fler VFU-platser så kan vi kanske utöka utbildningarna. Det viktiga nu är att säkerställa att de som redan idag går på Sjuksköterskeprogrammen kan genomföra sin utbildning med tillgång till VFU av hög kvalitet, menar Magnus Hultin.

Med bra klinisk handledning och goda förutsättningar för att genomföra verksamhetsförlagd utbildning är förhoppningen en god genomströmning på Sjuksköterskeprogrammet.

Fakta 50 miljoner till praktikplatser. De fem lärosäten som får mest medel:

Mälardalens universitet: 2 700 000
Karolinska institutet: 2 400 000
Linnéuniversitetet: 2 300 000
Umeå universitet: 2 250 000
Göteborgs universitet: 2 150 000

 

Kontakt

Magnus Hultin
Universitetslektor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-786 91 09