"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-09-12 Uppdaterad: 2023-09-13, 19:11

Skapar goda relationer mellan kulturer

NYHET Ulrikas intresse för svenska som andraspråk har vuxit fram gradvis. Hon är utbildad lärare inom matematik och naturvetenskap men efter lärarexamen arbetade hon framför allt med andra pedagogiska uppgifter. Under 2015 hade hon en tjänst på SFI och kände då att hon behövde läsa in behörigheten i svenska som andraspråk vilket hon gjorde vid Umeå universitet.

– Det är ett väldigt brett ämne som kan leda till en bred karriär. Många av mina kollegor nöjde sig med de 30 hp vilket krävdes för behörighet på SFI, men ämnet intresserade mig och jag valde att fortsätta. Lärarna på universitetet har varit väldigt inspirerande och uppmuntrade mig att läsa vidare. Nu är det svenska som andraspråk som är min nya karriär, men jag har absolut haft nytta av det naturvetenskapliga kunskaperna även i dessa sammanhang.

Lärarna på universitetet har varit väldigt inspirerande och uppmuntrade mig att läsa vidare.

Undervisat i Sverige och utomlands

Ulrika har bred erfarenhet av att undervisa svenska som andraspråk. Hon har bland annat arbetat på SFI, på folkhögskola på asyllinjen och på gymnasiet med vårdbiträdesutbildningen för andraspråkselever.

Det är ett väldigt brett ämne som kan leda till en bred karriär.

– Jag har fått känna mig som en länk till omgivande samhället, speciellt för de ensamkommande men även de vuxna. Förutom att ha hjälpt dem med språket har jag även hjälpt dem med frågor som rör allt från hur man betalar räkningar och hur man hittar bostad till hur man får tag på allergimediciner. En av utmaningarna  har varit att stötta dem som trots hög motivation haft problem att fokusera på grund av tidigare trauman.

Hon har också arbetat som lektor i svenska på ett universitet i utlandet genom stöd av Svenska Institutet och håller i skrivande stund på att förbereda sig för ett nytt svensklektorat.

Jag har känt mig som en världsmedborgare som skapar goda relationer mellan olika kulturer.

– Det är roligt och intressant att undervisa vuxna – de är väldigt motiverade att lära sig språket. På universitetsnivå har de ofta svåra frågor om språket vilket har gjort att jag fått utvecklas och lära mig nya saker för att kunna besvara dessa. Jag har känt mig som en världsmedborgare som skapar goda relationer mellan olika kulturer, speciellt när jag var ute på utlandsuppdrag. I dessa sammanhang fokuserar man i bredare bemärkelse på länken till Sverige.

Läs svenska som andraspråk

Kurser i svenska som andraspråk